Rysunek CAD – Rzut parteru wraz z podglądem pozostałych kondygnacji projektu.

Rzut parteru wraz z podglądem pozostałych kondygnacji projektu.

Rzut parteru wraz z podglądem pozostałych kondygnacji projektu.