Nowości systemu ArCADia 6.6

Głównymi zmianami wersji 6.6 systemu ArCADia jest nowa wersja ArCADia-IFC, ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE i drobne zmiany w niektórych opcjach programu.

O nowej wersji modułu ArCADia-IFC opiszę innym razem, teraz klika zmian w opcjach. Nie pokaże na zrzutach, bo nie ma jak, ale zostały zoptymalizowane przekroje, co przyspieszy ich tworzenie. Pozostałe zmiany to ułatwienia przy wprowadzaniu elementów np. okien i drzwi (zwykłych i specjalnych).

Jak widać na oknach wstawiania została udostępniona wysokość parapetu i progu. Dla przypomnienia, wysokość ta podawana jest od dolnej krawędzi ściany, czyli trzeba tu podać grubość posadzki lub grubość posadzki + wysokość parapetu od niej.

Podobne dane zostały udostępnione na oknie wstawiania schodów.

Wysokość automatyczna, to domyślne ustawienia programu, czyli schody wprowadzane od zera na całą wysokość kondygnacji. Jak wiadomo większość danych schodów jest definiowana dopiero po ich wstawieniu, więc żeby nie wchodzić do okna właściwości przed i po wstawieniu, można wysokość osadzenia i całych schodów zdefiniować już podczas ich rysowania. Tu uwaga, po zaznaczeniu opcji Wysokość użytkowania zapamiętywaną opcją jest Poziom odniesienia, Wysokość schodów przy kolejnym wprowadzeniu znów będzie podana jako wysokość kondygnacji.

Inną zmianą jest wprowadzenie nowego pisaka przy rysowaniu ścian. Jest to pisak dzielący warstwę konstrukcyjną od innych. Domyślne ustawienia ściany się nie zmieniły, więc po narysowaniu ściana będzie wyglądała następująco:

Jeśli jednak zostaną zmienione parametry pierwszego od góry pisaka, a pisak Obrys przecięcia z płaszczyzną rzutu/przekroju zostanie zmieniony na cieńszy, to ściana może wyglądać jak poniżej:

Kolejną zmianą jest wprowadzenie zmiennej odległości między wartością a linią wymiarową.

Opcja w 4 kolumnie jest dostępna dopiero po wstawieniu wymiaru. Jeśli chcemy zmienić wszystkie odległości do tekstu na taką samą wartość, to należy kliknąć na napis Odsunięcie tekstu od linii wymiarowej i podać wartość.

Do katalogu obiektów 3D zostały dodane proste figury geometryczne, z których można tworzyć dowolne elementy potrzebne przy projektowaniu:

Kilka przykładów użycia:

Proste meble

Elementy dekoracyjne elewacji i balustrad