Nowa wersja ArCADia-IFC

Nowa wersja i nowe podejście do przenoszenia informacji przy projektowaniu w technologii BIM. Większość programów wczytuje plik nie interpretując go, tak właśnie działa nowa wersja modułu ArCADia-IFC. Program wczytuje pliki zapisane w formacie IFC, niezależnie od tego w jaki sposób były one wykonane. Wczytane modele zachowują własna strukturę projektu, budynku, dokładnie taką jaką uzyskały w źródłowym programie.

Projekty IFC nie są konwertowane na elementy systemu ArCADia, jest to oddzielny model współistniejący w projekcie z obiektami systemu. Współistnieje, ale nie wchodzi w żaden sposób w reakcję z obiektami systemu, no może poza kolizjami. Kolizje można sprawdzać zarówno między elementami sytemu; elementami systemu i modelu IFC oraz miedzy elementami zaimportowanych modeli IFC.

Na powyższym zrzucie jest pokazany Menadżer projektu, który został zmieniony na poczet nowego modelu IFC. Po lewej stronie, po zaimportowaniu pliku IFC pojawi się zakładka z nazwą wczytanego modelu. Nazwę tę można definiować przy wprowadzaniu pliku lub modyfikować w oknie Menadżer modeli IFC.

Okno to zarządza wczytanymi modelami, których w projekcie może być kilka. W kolumnie Model IFC znajduje się nazwa modelu widoczna na zakładce w oknie Menadżera projektu. Plik IFC, to kolumna pokazująca nazwę pliku. Załadowany, to informacja, czy model dostępny jest w projekcie. Należy tu pamiętać, że wczytany model nie jest integralną częścią projektu, a zaczytanym plikiem. Dokładnie tak samo jak referencje wczytywane jako pliki dwg, czy wczytane podkłady rastrowe. Te pliki zawsze powinny być w tym samym miejscu i nie można im zmieniać nazwy. Jeśli przenosimy projekt na inny komputer, to musimy pamiętać, żeby zapisać Paczkę projektu, która przeniesie również wczytany plik IFC.