O1, D1 – dla okien i drzwi skąd się biorą

Jeśli wprowadzamy okno lub drzwi z biblioteki, to opis elementu jest pełen, czyli na odpowiednio O1 lub D1.

Przy wstawianiu okien lub drzwi o własnych paramentach wstawiają się one z pustym kółkiem opisu. Tak samo jest z Opisem elementu, który pokazuje materiały zawarte w podłogach, stropach i dachach. Czemu?

Symbol typu, bo tak nazywa się opis O1 lub D1 dla okna/drzwi, definiowany jest tylko jeśli element jest zapisany jako typ.

Jak widać powyżej są zdefiniowane parametry dla okna, ale nie jest zapisany Typ okna, więc pole Symbol typu jest zablokowane.

Żeby nie definiować elementu za każdym razem, gdy w projekcie chcemy go użyć, zapisujemy Typ elementu. Czy to będzie okno, czy ścian, nie ma znaczenia, zapis Typu pozwoli na użycie tego elementu w dowolnym momencie w danym projekcie, a jeśli dodamy element także do Biblioteki globalnej, to możemy go później używać w innych projektach.

Zapis typu dostępny jest w oknie właściwości prawie każdego elementu systemu ArCADia w panelu Zarządzanie elementem. Po zapisaniu Typu w części elementów automatycznie wypełnia się pole Symbol typu, tak jest np. w oknach, drzwiach i ścianach. Ale część elementów jak np. strop, czy dach nie ma automatycznie zadawanego symbolu, więc po zdefiniowaniu, jeśli będzie potrzebny, musimy go wprowadzić. Każdy Symbol typu jest możliwy do edycji, jeśli oczywiście już zostanie udostępniony po zadaniu Typu.

Jeśli zadamy Symbol typu to przekrój po wstawieniu Opisu elementu może wyglądać jak poniżej.

Pamiętajmy jednak, ze jeśli zapisany w bibliotece element zmodyfikujemy, zmienimy jakikolwiek parametr w panelu Parametry typu, to Typ zostanie „wypięty”, a w nazwie typu otrzymamy przedrostek <Nowy> na bazie:. Na rzucie czy przekroju element starci też swój Symbol typu.

Wówczas musimy zdecydować, czy uaktualniamy Typ opcją Nadpisanie typu aktualnymi ustawieniami, wraz z aktualizacją skojarzonych z typem elementów, czy zapiszemy nowy Typ. Jeśli wybierzemy pierwszą opcje, to zmienione zostaną wszystkie elementy o tej nazwie. Wszystkie, w całym projekcie, na wszystkich kondygnacjach i we wszystkich budynkach tego projektu. Ale nie zostanie nadpisany typ w bibliotece globalnej, on nie ulegnie modyfikacji. Aktualizacja dotyczy tylko elementów wstawionych w dokumencie.

Jeśli więc nie chcemy, żeby pozostałe elementy zostały zmienione, zapisujemy ten jeden pod inną nazwą, czyli tworzymy nowy Typ i otrzymujemy nowy Symbol typu.