Kopiowanie elementów pomiędzy kondygnacjami

W chwili tworzenia nowej kondygnacji poniżej lub powyżej definiujemy co kopiujemy z obecnie zaznaczonego piętra.

Zaznaczona kondygnacja jest kopiowana wybranymi elementami i tuż nad nią lub pod nią tworzona jest nowa kondygnacja. Jeśli nie w tym miejscu miała ona powstać, ale chodziło nam o przekopiowanie elementów, to możemy taką kondygnacje później przesunąć. Ale są jeszcze inne sposoby na powielenie elementów z kondygnacji na kondygnacje.

Jedna z nich jest oczywiście opcja Kopiuj, ale nie tą występującą pod prawym klawiszem w menu kontekstowym, czy wstążce Edycja, ale kopiowanie przez schowek, co najczęściej wykonujemy poprzez skrót klawiszowy Ctrl+C. Ta opcja pozwala na skopiowanie dowolnych elementów systemu należących do jednej kondygnacji, przełączenie się na inną kondygnację i wklejenie kopii np. poprzez skrót klawiszowy Ctrl+V.

Tu uwaga: jeśli pracujemy tworząc projekt w systemie ArCADia, czyli przez ściany, rury, czy też kable, to te elementy możemy kopiować miedzy kondygnacjami powyższą opcja. Ale jeśli do kondygnacji dodamy elementy CAD, czyli linie, tekst itd. to kopiowanie przez schowek dla tych elementów nie będzie działało. One zawsze skopiują się na tą samą kondygnację.

Ten sposób pozwala na skopiowanie elementu, ale jego wklejenie nie nastąpi w tym samym miejscu na kondygnacji, w której był. Punktem wklejenia będzie środek elementu lub grupy elementów. Oznacza to, ze wklejenie nie jest precyzyjną opcją.

Innym sposobem kopiowania elementów między kondygnacjami jest Multischowek. Opcja dostępna jest w oknie Menadżera projektu po zaznaczeniu kondygnacji.

Opcja ta pozwala na przekopiowanie całej grupy elementów, np. wszystkich ścian, czy kominów z kondygnacji na kondygnację. Opcja ta pozwala na skopiowanie elementów kondygnacji także miedzy projektami.

Po wybraniu elementów klikamy na ikonę , następnie przełączamy się na kondygnację, na którą będziemy kopiować elementy i po kliknięciu na ikonie  wklejamy je do projektu. Pojawi się poniższy komunikat:

Jeśli klikniemy Tak, to grupy elementów, które wybraliśmy usuną elementy na kondygnacji, na którą je kopiujemy i same zastąpią wcześniejsze obiekty. Jeśli wybierzemy Nie, to wybrane z listy grup elementów zostaną dokopiowane do istniejących już obiektów. Niezależnie od wyboru sposobu wklejania elementów zawsze trafia one w to samo miejsce na kondygnacji, w którym były położone.