Obniżony garaż

Jeśli projektujemy dom jednorodzinny z garażem znajdującym się w obrębie budynku mieszkalnego, musimy się uporać w obniżeniem garażu lub podwyższeniem części mieszkalnej.

Proponuje pierwsze rozwiązanie, czyli obniżenie garażu, choć w zasadzie sposób postępowania jest analogiczny, więc można „kombinacje” wysokości kondygnacji tworzyć dowolnie.

Powyższy przykład będzie dla nas modelem opisowym obniżenia części budynku.

Rysujemy rzut całej kondygnacji. Następnie zaznaczamy ściany garażu i definiujemy dla nich inną wysokość bazową, czyli dolną krawędź ściany dajemy na -50 cm. W tym projekcie nie wyrównujemy ścian (tak byłoby w projekcie z pierwszego obrazka), tylko zmieniamy wysokość położenia, a wysokość ścian pozostawiamy bez zmian

Drzwi garażowe, jeśli tego nie zrobiliśmy na początku, można teraz ustawić na 0 cm od podłogi, którą zaraz wstawimy.

Tworzymy kondygnacje poniżej, która będzie kondygnacją albo tylko ścian fundamentowych, albo także wprowadzimy tam fundamenty. Zależy to od użytkownika. Należy przy tym pamiętać tylko o jednej rzeczy – że jeśli mamy jakieś przesunięcie podłogi na gruncie, to na przekroju niestety zakryje nam ona fragment stopy lub ławy fundamentowej. Dlatego w takim przypadku jak nasz chyba lepiej byłoby wstawić dwie kondygnacje i rozdzielić na nich ściany fundamentowe i ławy.

Zadajemy kondygnację poniżej, w tym przypadku 120 cm. Linię ciecia kondygnacji przestawiamy na 60 cm i kopiujemy wyłącznie ściany (okna i drzwi przekopiują się nam automatycznie, ale zaraz pojawi się informacja o ich skasowaniu). Powstała kondygnacja na 3D może przez chwilę wyglądać dziwnie, bo ściany garażu przekopiowały się ze swoimi wszystkimi parametrami (czyli obniżone o 50 cm i o wysokości parteru). Trzeba je znów zaznaczyć i dopasować ich wysokość do miejsca, które nam pozostało. Wysokość ścian w tym przypadku damy na 70 cm.

Przy okazji możemy zmienić warstwy dla ścian. Po zatwierdzeniu możemy zmodyfikować cały rzut, pozbyć się niepotrzebnych ścian działowych, zmienić ściany zewnętrzne.

Teraz przechodzimy do najważniejszego kroku wstawienia podłogi na gruncie. Ponieważ podoga na gruncie jest wprowadzana od zera kondygnacji i nie da się jej obniżyć, to w opisywanym przypadku musimy ją wstawić na kondygnacji poniżej, czyli obecnie aktywnej. W tym celu zaznaczamy ramkę od pomieszczenia garażu i wchodzimy we właściwości.

Jeśli nie możemy zaznaczyć ramki pomieszczenia, prawdopodobnie zapomnieliśmy zmienić wysokość ciecia rzutu przy tworzeniu kondygnacji ścian fundamentowych. Dlatego wejdźmy we właściwości kondygnacji i ustawmy odpowiednio Wysokość ciecia dla rzutu.

Po zaznaczeniu ramki pomieszczenia garażu wchodzimy do okna właściwości. Zaznaczamy opcję Podłoga na gruncie, dopasowujemy warstwy podłogi.

Następnie przesuwamy wszystkie warstwy podłogi nad Dolna granica kondygnacji. Po zaznaczeniu warstwy uaktywnia się po prawej stronie niebieska strzałka, która pozwoli przesunąć warstwę w górę.

Teraz dolną warstwę piasku podsypujemy do takiej wysokości, żeby podłoga miała 70 cm wysokości lub dodajemy warstwę np. Grunt roślinny i jej nadajemy odpowiednią wysokość. Podłoga musi mieć wysokość równą ścianom garażu.

Na zakończenie, przechodzimy na kondygnację parteru i w oknie właściwości pomieszczenia garażowego usuwamy wszystkie warstwy, żeby nam nie naszły na naszą nową podłogę na gruncie.

Powyżej został opisany projekt 4 z przykładów dołączonych do programu. Po jego otwarciu można dokładnie prześledzić wszystkie parametry ścian, podłóg i kondygnacji, dla dokładniejszego zobrazowania zagadnienia.