Okno wstawiania, czyli opcje ułatwiające rysowanie

Podczas wprowadzania elementów systemu ArCADia (na przykładzie modułu ArCADia-ARCHITEKTURA) szczególności wyświetlane jest okno wstawiania. Okno to zawiera przejście do właściwości obiektu (3), rodzaje śledzenia (4), opcje ułatwiające rysowanie (5), typ elementu (6), punkty lub linie wstawiania (1), dojście do pisaków (7), czcionek (8) i powierzchni (9), czyli wszystko, co potrzebne przy rysowaniu rzutu. Poniżej znajduje się przykładowe okno wstawiania, które, prócz wymienionych wyżej opcji, posiada jeszcze możliwość obracania warstw (2) we wprowadzanej ścianie.

1 – Linie lub punkty wprowadzania, które ułatwiają rysowanie elementu odpowiednio do zastanej na rzucie sytuacji:

Krawędź/Oś geometryczna/
Oś konstrukcyjna/
Krawędź
Narożnik/Krawędź/
Narożnik/Krawędź/
Narożnik/Krawędź/
Narożnik/Krawędź/
Środek
Krawędź/Oś symetrii/ Krawędź Krawędź/Oś geometryczna/
Krawędź
Krawędź/
Krawędź

Ściany

Słup

Okno

Bryła

Schody zabiegowe

Podciągi

Komin

Drzwi

Ława fundamentowa

Szacht kominowy

Okno/drzwi specjalne

Okno połaciowe

Otwory w ścianie

Stopa fundamentowa

Osie modularne

Obiekty

Zestawienia

UWAGA:

Podstawowym założeniem jest to, że rysujemy w prawą stronę. Oznacza to, że jeśli wprowadzamy ścianę zgodnie z założeniami, to, wskazując górną krawędź w oknie wstawiania, będziemy rysować górną krawędzią ściany. Jeśli zaś rysujemy w lewą stronę, to po zaznaczeniu górnej krawędzi w oknie wstawiania będziemy ścianę wprowadzać dolną krawędzią.

Podobnie jest przy wstawianiu okien, choć tu istotne jest, w którą stronę wprowadzona była ściana, na której okno będzie wstawione. Jeśli ściana była narysowana w prawą stronę, to po zaznaczeniu lewej krawędzi w oknie wstawiania okno będzie wprowadzane lewą krawędzią. Jeśli ściana była narysowana w lewo, to wybranie lewej krawędzi w oknie wstawiania pozwoli na wstawienie okna prawą krawędzią.

 

2Zmień kolejność warstw (opcja dostępna wyłącznie dla ścian wielowarstwowych). Po rozpoczęciu rysowania (wskazaniu punktu początkowego) widać, jak ustawione są warstwy i czy będą one zgodne z naszym założeniem. Jeśli natomiast rysowane będą one odwrotnie do spodziewanego efektu, należy skorzystać z ikony zamiany warstw. Wybrana linia wprowadzania (domyślnie oś konstrukcyjna) będzie środkiem obrotu warstw.

3 – Przejście do dialogu Właściwości. Jeszcze przed wstawieniem można zdefiniować element, nie wychodząc przy tym z opcji rysowania.

4 – Opcje śledzenia, wykrywania wprowadzonych wcześniej elementów.

 – Śledzenie osi  – Śledzenie kątów  – Wykrywanie elementu
Opcja wykrywa wprowadzone elementy i prowadzi od nich linie przerywane poziome, pionowe lub pod kątem wprowadzonego obiektu. Linie te są wprowadzone od takich samych elementów jak wprowadzany i (przy większości elementów) od wprowadzonych ścian i słupów. Opcja wykrywa wprowadzone elementy i prowadzi od nich linie przerywane pod zadanymi kątami. Linie te pokazują się przy wprowadzaniu kolejnych elementów od początku/końca obiektuoraz od przecięć, łączeń, narożników. Domyślnie program pokazuje kąty 45, 60, 90 stopni (ustawienia tych kątów znajdują się w oknie Opcje ArCADii). Opcja wykrywa krawędzie i punkty (koniec krawędzi, osi itp.) elementów, prowadząc od nich linie pomocnicze. Jeśli chcemy wybrać konkretny punkt, np. na ścianie, wystarczy zatrzymać na nim na chwilę kursor, a pojawi się pod nim kwadrat, który poprowadzi linię pomocniczą od wskazania. Tu uwaga: Zaznaczone w ten sposób punkty giną przy odświeżeniu rysunku, przesunięciu lub zoomowaniu widoku.

5 – Opcje ułatwiające rysowanie.

  Odniesienie Opcja pozwala wprowadzić element w zadanej odległości od wskazanego punktu.
  Pomiędzy punktami (środek) Opcja pozwala na rozpoczęcie rysowania na środku między dwoma wskazanymi punktami.
  Pomiędzy punktami (procentowo) Opcja pozwala na rozpoczęcie rysowania między dwoma wskazanymi punktami w procentowym podziale wskazanego odcinka.
  Kąt Opcja (dostępna w drugim kroku wprowadzania) pozwala na zadanie kąta wprowadzania elementu. Po wprowadzeniu kąta należy podać długość elementu.
  Długość Opcja (dostępna w drugim kroku wprowadzania) pozwala na zadanie długości wprowadzanego obiektu.
  Równoległy Opcja (dostępna w drugim kroku wprowadzania) umożliwia rysowanie równoległe poprzez wskazanie dwóch punktów na elemencie odniesienia.
  Kontynuuj Opcja (dostępna w drugim kroku wprowadzania) rysuje dalszy fragment elementu pod ostatnio wyznaczonym kątem.
  Zamknij Opcja (dostępna w drugim kroku wprowadzania) zamyka obrys. Ikona pojawia się po narysowaniu trzeciego fragmentu, np. rysowanych ścian.

6 – Typ elementu zapisany w projekcie i dostępny z jego biblioteki.

7 – Pisaki, czyli rodzaj i grubość rysowanej linii danego elementu.

8 – Czcionki, rodzaj i wielkość opisu pokazującego się np. przy wprowadzaniu okien, drzwi itp.

9 – Powierzchnie, na których może być nałożony dowolny materiał, tekstura z biblioteki lub pliku w formacie BMP, JPG lub PNG.

W niektórych oknach wstawiania występują dodatkowe opcje dostępne wyłącznie np. dla wprowadzanych wymiarów czy punktów wysokościowych.