Co zapisuje się w szablonie projektu

Przy tworzeniu nowego dokumentu pojawia się okno szablonu, w którym projekt będzie rysowany. Szablon to domyślnie ustawienia wszystkich elementów programu i zestaw typów.

 

Szablony można tworzyć i edytować w powyższym oknie. Jednak nadaje się tu wyłącznie nazwę, a jeśli kopiujemy szablon, to przejmuje on ustawienia pierwowzoru. Stworzony szablon jest aktualizowany w każdym oknie właściwości poprzez dodanie ustawień kolejnych elementów.

Przykładowe okno właściwości ściany

Na dole okna znajduje się przycisk Zapisz w szablonie, który pozwala na zapisanie ustawień, które od teraz będą domyślne dla wybranego szablonu.

 

Domyślnie po wciśnięciu Zapisz w szablonie nadpisany będzie aktywny szablon. Jeśli chcemy nadpisać inny szablon, można wybrać go pod pokazaną powyżej ikoną.

W szablonie zostaną zapisane parametry czcionek, pisaków, powierzchni i obecne parametry (jako elementy domyślne) oraz parametry projektu. Oznacza to, że w jednym szablonie np. ściany są rysowane raz zadanymi pisakami. Jeśli zdefiniujemy kolejną ścianę i przypiszemy jej inne parametry pisaków, to po ich zapisie w szablonie nadpiszą one poprzednie ustawienia.

Dodatkowo szablon przechowuje typy elementów, czyli np. zbiór ścian, których najczęściej używamy. Domyślnie po wybraniu szablonu Architektura znajdziemy typy wszystkich ścian, okien, drzwi itd. dostępnych w bibliotece globalnej. Po wybraniu szablonu Standard nie będziemy mieć w bibliotece projektu żadnych zdefiniowanych ścian, okien, drzwi itp. Jakie typy zostały przewidziane w domyślnych szablonach, widać w oknie Edytor biblioteki typów.

Tu można też dodawać i usuwać typy elementów, ale należy pamiętać, że jeśli chcemy zapisać je do szablonu, to po zdefiniowaniu biblioteki projektu (prawa kolumna) należy wybrać przycisk  Zapisz w szablonie (dla każdego elementu oddzielnie). Inaczej przypisane typy w dokumencie pozostaną, ale przy kolejnym użyciu szablonów już ich nie będzie.