Otwór nad schodami

Przy rysowaniu schodów wprowadzany jest otwór w stropie. Kształt tego otworu jest dokładnie taki jak kształt schodów.

Jak widać powyżej czasem otwór jest dobrze dopasowany, a czasem wymaga korekty.

Jeśli chcemy zmodyfikować otwór to zaczynamy od jego zaznaczenie. Ponieważ linie otworu i schodów się pokrywają, to najlepiej zaznaczyć obszarem schody wraz z otworem, a następnie z wciśniętym klawiszem Shift klikamy na jeden ze stopni.

W powyższym przypadku nad schodami powinien być zwykły prostokątny kształt otworu, czyli jego obrys powinien mieć tylko 4 uchwyty (niebieskie kwadraty w narożach po zaznaczeniu). Oznacza to, że pozostałe 4 możemy usunąć. W oknie edycji, które pokazuje się po zaznaczeniu otworu, klikamy ikonę Usuń punkt.

I usuwamy kolejno niepotrzebne wierzchołki. Po włączeniu opcji usuwania punktów niebieskie uchwyty znikną z rysunku, ale kiedy zbliżymy się do wierzchołka zostanie wyświetlony duży kwadrat.

W miejscach, w których są wierzchołki otworu, a ma ich nie być, kolejno klikamy po tym jak wyświetli się kwadrat zaznaczenia, a następnie przesuwamy kursor na kolejny narożnik. Po usunięciu 4 punktów wychodzimy z opcji prawym klawiszem myszy, klawiszem Enter lub ESC.

Czasem może się zdarzyć, że otwór będzie miał inny kształt, należy pamiętać, że uchwyty na obrysie można też dodawać i je później przesuwać, tworząc dowolny kształt. Można by wyłączyć otwór i wstawić otwór w stropie i czasem to może być szybsza metoda, ale pamiętajmy, że schody na wyższej kondygnacji są widoczne wyłącznie w otworze tworzonym wraz ze schodami.