Praca z zaimportowanym plikiem IFC

Nowa wersja ArCADia-IFC daje możliwość wczytania pliku lub kilku plików IFC do jednego projektu. Nie są one konwertowane na obiekty systemu ArCADia, tworzą własny model zarządzany niezależnie od modelu systemu. Oba modele współistnieją, ale nie łączą się w żaden sposób. Każdy ma własną zakładkę umiejscowiona po lewej stronie okna Menadżera projektu.

Jeśli do zaimportowanego model IFC chcemy wprowadzić np. instalacje, to trzeba stworzyć ArCADiową strukturę budynku. Chodzi o to, żeby utworzyć budynek i wprowadzić do niego tyle kondygnacji i o takich parametrach jest to w modelu IFC.

Na początku możemy sprawdzić w drzewie IFC ile kondygnacji projekt zawiera, ale spoglądając na projekt może się okazać, że liczba ta nie jest adekwatna. Może się zdarzyć, ze kondygnacji będzie kilka razy więcej, ponieważ są na nich pojedyncze elementy idące nawet pomiędzy innymi kondygnacjami. Projekty w różnych programach są tworzone bardzo często zupełnie inaczej niż w systemie ArCADia, dlatego dobrze jest zrobić przekrój przez budynek i sprawdzić ilość poziomów, ich wysokości i ogólne położenie modelu.

Opcja Wstaw przekrój o zerowej głębokości znajdująca się w module ArCADia-IFC położona jest na wstążce System w panelu Widok. Jeśli mamy licencje na moduł ArCADia-ARCHITEKTURA możemy też korzystać ze standardowego przekroju dostępnego w programie.

Zadajemy linię cięcia, stronę na która przekrój będzie skierowany i w którym miejscu program ma go odrysować.

 

Pamiętajmy, że wprowadzony przekrój domyślnie jest widokiem nieaktywnym i po jego zadaniu nadal pozostajemy na rzucie. Jeśli chcemy sprawdzać wysokości budynku i kolejnych kondygnacji, najpierw przełączamy się w oknie Menadżer projektu na zakładkę Przekrój AA (zakładka położona z prawej strony, a następnie należy ze wstążki Architektura pod ikon wymiarowania wybrać Kota wysokościowe i wstawić ją kolejno na stropach znajdujących się w modelu IFC. Pamiętajmy o dodaniu na kocie wysokościowej np. Parteru opcji Pokaż wartość m n.p.m.

 

Przełączamy się znów na rzut i w oknie Menadżera projektu tworzymy budynek.

Wchodzimy we właściwości automatycznie wstawionej kondygnacji i zmieniamy ją zgodnie z danymi na przekroju. W polu Wysokość bazowa bezwzg. Podajemy sczytaną z koty wysokościowej wartość m n.p.m. Po zatwierdzeniu danych pierwszej kondygnacji zadajemy kolejne podając ich wysokości.

 

W tak wprowadzoną strukturę budynku możemy na kolejnych kondygnacjach wprowadzać elementy systemu ArCADia, czy to będą rury wodociągowe, ściany, czy inne elementy, to już będzie zależało od naszego projektu.