Podział pasków w nowej wersji programu

Do tej pory wszystkie opcje systemu ArCADia znajdowały się na pasku narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA. Oznaczało to, ze użytkownicy innych modułów ArCADii zawsze ten pasek musieli mieć włączony, choć np. ściany nigdy nie wprowadzali. Dlatego nowa wersji systemu ArCADia 6.0 używana jako nakładka na ArCADia-INTELLICAD lub Autocada pasek ArCADia-ARCHITEKTURA ma podzielony na trzy części:

5-arc-2

Pasek systemu ArCADia

5-arc-3

Pasek opcji ArCADia-ARCHITEKTURA

5-arc-4

Pasek z opcjami wstawiania terenu

Ze względu na podział paska przy pracy z ArCADią-ARCHITEKTURĄ trzeba będzie mieć włączone wszystkie trzy paski.

Pasek systemu to opcje zarządzające projektem (Menadżer projektu, Kreator budynku, Widok 3D, Eksplorator obiektów, Biblioteka typów, Menadżer szablonów i Opcje modułów), wstawianie widoków (rzutów i przekrojów), porównywanie i scalanie dokumentów, opcje zapisu prezentacji 3D (moduł ArCADia-3D MAKER), zapis paczki projektu i wstawiania tabeli rysunkowej. Opcje te są przydatne dla wszystkich branż.

Pasek ArCADia-TEREN to opcje wstawiania punktów i linii wysokościowej, przekształcanie tekstu w teren i wstawiania obiektów. Ten pasek przydaje się nie tylko przy pracy architekta, także przy projektowaniu sieci elektrycznych, sanitarnych i gazowych.

Pasek ArCADia-ARCHITEKTURA posiada teraz zmniejszona ilość ikon i opcje w zasadzie głównie do projektowania architektury. Trzeba pamiętać, że opcje Menadżera projektu, zmiany szablonu, czy biblioteki typów dostępne są teraz z innego paska. Wstawianie rzutów i przekrojów można znaleźć na pasku sytemu oraz w oknie Menadżera projektu. W nim też można włączyć podgląd 3D, który także z paska ArCADia-ARCHITEKTURA został przeniesiony na pasek systemu.

Dla osób, które wolą wywoływać polecenia wpisując komendy, a nie szukając ikon w pomocy do modułu ArCADia-ARCHITEKTURA znajduje się tabela poleceń. Jest to ostatni rozdział pomocy.

 

Dla osób pracujących na programie ArCADia zainstalowanej jako samodzielna nakładka zmieniło się tylko położenie opcji wprowadzania terenu, który teraz otrzymał własną zakładkę Krajobraz. Zakładka ta odpowiada opcja paska ArCADia-TEREN.