Poruszanie się w widoku 3D

Domyślnie przy rysowaniu widok 3D jest nieaktywny, co wdać na jego belce głównej Widok 3D – [Nieaktywny] i przez tło, które jest szare. Jeśli widok 3D uaktywnimy (klikając na niego dwukrotnie lub klikając na zakładkę Widok 3D w oknie Menadżer projektu) to napis na belce zostanie zmieniony na Widok 3D – [Aktywny] i tło także zostanie zmienione domyślnie na żółte.

 

 

Tło aktywnego widoku można zmienić, nieaktywny widok zawsze będzie miał szare tło. Pierwsza ikona od prawej to Opcje, w których można zmienić kolor tła na jednolite lub Obraz. Jeśli chcemy wprowadzić własne zdjęcie, wówczas zaznaczamy Obraz i klikamy na jego podgląd. Otworzy się okno, w którym można wybrać odpowiedni plik. Tu uwaga: pliku tego nie można przenosić w inne miejsce, nie można też zmieniać mu nazwy.

 

Obracanie budynku (projektu) wokół środka ciężkości projektu następuje poprzez trzymanie wciśniętego prawego klawisza myszy i jej przesuwanie. Przybliżanie i oddalanie się od projektu jest obsługiwane przez kółko myszy. Lewy klawisz myszy zaznacza elementy, żeby np. wejść w ich właściwości. Zaznaczyć element można wyłącznie przy aktywnym widoku 3D.

Domyślnie program wyświetla perspektywę projektu, ale można zmienić widok na aksonometrię wybierając ikonę Widok aksonometryczny.

Domyślnie jest także włączone Pokaż powierzchnie zdefiniowane w elementach (ikona cegły), czasem jednak łatwiej poruszać się w Pokaż kolory warstw z Menadżera projektu.

Tryb orbitowania to domyślne ustawienie poruszania się po projekcie. Tryb lotu zmienia sposób oglądania projektu tak, że punkt obserwacji jest teraz stały, a wokół niego obracany jest budynek, przy przybliżaniu się do projektu kamera idzie za kursorem. Tryb spaceru działa podobnie do trybu lotu, z tą jednak różnicą, że przybliżanie się do projektu i chodzenie po nim idzie zawsze równolegle do poziomu kondygnacji, niezależnie od pochylenia kamery obserwatora.

Przy przemieszczaniu się w widoku 3D można zapisywać kamery, czyli pozycję obserwatora, do którem można wrócić wybierając jej nazwę z listy. Zapisane kamery mogą tez służyć to tworzenia automatycznych multirenderingów, czyli zapisu wizualizacji z kilku kamer jednocześnie.