Projekt 2 – 3. Fundamenty, czyli nowa kondygnacja poniżej

W poprzednich częściach wprowadziliśmy rzut ścian, w nie okna i drzwi.

arc2-15

Teraz stworzymy kondygnację fundamentu.

W oknie Menadżera projektu klikamy na nazwę kondygnacji lewym klawiszem myszy, następnie prawym klawiszem i wybieramy Dodaj kondygnację poniżej.

arc3-1

W wyświetlonym oknie wprowadzamy dane kondygnacji (nazwę, wysokość i co kopiujemy).

arc3-2

Stworzona kondygnacja zostaje automatycznie przełączona na aktywną i można na niej wprowadzać ławy fundamentowe. Wybieramy opcje Wstaw ławę fundamentową i rysujemy je pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi.

arc3-3

arc3-4

Między kondygnacjami należy wprowadzić strop. W tym celu wybieramy ikonę Wstaw strop, wchodzimy we właściwości i definiujemy rodzaj stropu i wysokość, na której jest on położony (150cm). Pokazujemy kolejne wierzchołki stropu.

arc3-5

arc3-6