Projekt 2 – 2. Wprowadzanie okien i drzwi

W poprzedniej części wprowadziliśmy ściany.

arc1-31

Teraz wprowadzimy w nie drzwi i okna. Zanim jednak do tego dojdziemy zmniejszymy ilość osi w siatce modularnej tak, żeby rysunek stał się bardziej czytelny. Zaznaczamy te osie, na których nie ma ścian nośnych lub zewnętrznych (pomijamy osie znajdujące się poza budynkiem, będą nam potrzebne przy kolejnej kondygnacji).

arc2-1

Zaczynamy wstawianie okien od wyboru ikony iwn Wstaw okno. W oknie wstawiania wybieramy Okno jednodzielne (120cm x 150cm) uchylno-rozwieralne i wstawiamy je.

arc2-21

Okna wprowadzamy przy pomocy Symetrycznego punktu zaczepienia.

arc2-3

Nie wychodząc z opcji zmieniamy typ okna na Okno jednodzielne (60cm x 150cm) uchylno-rozwieralne i wprowadzamy je analogicznie do poprzednich.

arc2-4

Teraz wprowadzimy kilka okien w zadanej odległości, czyli z opcja Odniesienia. Wybieramy ikonę w oknie wstawiania.

arc2-5

Pierwsze okno wprowadzimy w sieni, w tym celu klikamy na narożniku ścian.

arc2-6

Wskazujemy krawędź wprowadzenia okna.

arc2-7

Przesuwamy kursor w lewo po ścianie i podajemy odległość 100. Zatwierdzamy.

arc2-8

W wysunięciu ścian z lewej strony budynku wprowadzamy dwa okna po 50cm od okna wprowadzonego na środku ściany.

arc2-9

Pozostało wprowadzenie drzwi balkonowych, w tym celu wchodzimy we właściwości wprowadzanego okna.

arc2-10

W panelu Parametry typu zmieniamy Typ na drzwi balkonowe przesuwne, definiujemy szerokość i wysokość otworu w ścianie i ościeżnicę drzwi. Na koniec zapisujemy drzwi analogicznie do zapisania Typu ściany. Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK.

Drzwi balkonowe wprowadzamy 135cm od lewego narożnika budynku.

arc2-11

Wprowadzamy drzwi, po kliknięciu na ikonę id Wstaw drzwi, wchodzimy we właściwości i definiujemy wielkość drzwi.

arc2-12

Wprowadzamy drzwi w sieni.

arc2-13

Wprowadzamy kolejne drzwi wybierając je z biblioteki Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe (100cm x 200cm).

arc2-14

Wstawiamy pozostałe drzwi. Jeśli chcemy wprowadzić otwór w ścianie możemy go także zrobić z opcji drzwi zaznaczając we właściwościach pole Tylko otwór.

arc2-15