Projekt 2 – 5. Wprowadzanie schodów

W poprzednich częściach zostały wprowadzone dwie kondygnacje, nakryte stropami.

arc4-5

W korytarzu, pomieszczeniu między sienią a przedpokojem, wstawimy schody zabiegowe. Po wybraniu ico_schody-zab opcji klikamy na krawędź ściany (zewnętrzny obrys schodów). Przydatny, przez chwilę (tylko dla początku schodów), będzie Bliski punkt zaczepienia.

arc5-6

Kolejnym punktem będzie zakrzywienie biegu, czyli narożnik pomieszczenia.

arc5-7

Możemy wskazać lub podać szerokość biegu. Jeśli chcemy podać szerokość, to z okna wstawiania wybieramy ikoną Szerokość, przesuwamy kursor w stronę wstawiania biegu i wprowadzamy wartość np. 100cm. Zatwierdzamy.

arc5-8

Pokazujemy kolejny zakręt biegu.

arc5-9

A następnie miejsce gdzie schody będą się kończyły. Wprowadzenie schodów kończymy klikając prawym klawiszem myszy.

arc5-10

Nad schodami został automatycznie wycięty otwór. Schody jako jeden z niewielu elementów definiujemy po wprowadzeniu. Teraz, kiedy są one narysowana, możemy zdefiniować ilość, wysokość i głębokość stopni. Możemy też sprawdzić długość kroku obliczana automatycznie w oknie właściwości.

arc5-17

Wysokość schodów domyślnie jest taka sama, jak kondygnacji. Zmiana ilości stopni zmieni wysokość schodów, dlatego dla powrotu do pierwotnej wysokości klikamy na przycisk Z kondygnacji.

Po zmodyfikowaniu schodów można zmienić także otwór w stropie, np. na prostokątny. W tym celu zaznaczmy otwór i w oknie edycji wybieramy ikonę Usuń punkt.

arc5-12

Klikamy na punkty, które mają być usunięte.

arc5-13

arc5-14

Ponownie zaznaczamy otwór i przesuwamy jeden uchwyt w nowe miejsce.

arc5-10

Przed wejściem do budynku potrzebne nam będą kolejne schody. Budynek z tej strony jest podniesiony nad teren o 96cm. Wprowadzimy na parterze schody zaczynające się na wysokości -96 i o wysokości 96cm. Wybieramy opcje ico_schody Wstaw schody i wchodzimy we właściwości dopasowując wysokość schodów i wyłączając otwór w stropie.

arc5-17

Zaczynamy wprowadzać schody od narożnika budynku.

arc5-18

Będziemy wprowadzać 6 stopni po 30cm, dlatego kolejny punkt schodów, czyli koniec biegu, możemy podać wpisując odpowiednie dane.

arc5-19

Dla określenia szerokości możemy pokazać prawą krawędź drzwi.

arc5-20

Wielkość spocznika wyznaczamy poprzez wskazanie narożnika budynku.

arc5-21

Dalej schodów nie wprowadzamy, więc kończymy wciśnięcia klawisza Enter, prawego klawisza myszy lub Esc.

arc5-22

arc5-23