Projekt 2 – 6. Tworzenie poddasza

W poprzednich częściach został stworzony rzut parteru i fundamentów.

arc5-22

Teraz stworzymy nową kondygnacje powyżej, zmienimy jej rzut ścian, zmodyfikujemy strop parteru i wprowadzimy dach.

Zaczynamy od tworzenia nowej kondygnacji powyżej. W tym celu klikamy w oknie Menadżera projektu na Parter i z menu kontekstowego (dostępnego pod prawym klawiszem) wybieramy Dodaj kondygnację powyżej.

arc6-2

W oknie nowej kondygnacji definiujemy wysokość i co kopiujemy z kondygnacji poniżej.

arc6-3

Trochę zmodyfikujemy rozkład ścian. Zaczniemy od usuniecie niepotrzebnych ścian, czyli ich zaznaczenia i skasowanie klawiszem Delete.

arc6-4

Zamkniemy obrys ścian zewnętrznych z lewej strony. Zaznaczamy ścianę pionową i z okna edycji wybieramy pw16 Wydłuż/skróć ścianę.

arc6-5

arc6-6

Dodamy dwa wysunięcia budynku, z przodu i z tyłu. Zaznaczamy zewnętrzną ścianę, żeby skopiować z niej parametry i klikamy na ikonę iw Wstaw ścianę.

arc6-7

Zależnie od kierunku rysowania może się zdarzyć, że warstwy w ścianach będą szył nie w tą stronę, wówczas jeszcze przed wstawieniem ściany w oknie wstawiania, klikamy ikonę Zmień kolejność warstw. Wysunięcie ścian od strony ogrodu spowodowało usuniecie drzwi balkonowych.

Teraz zaznaczamy kolejno ściany, które były obrysem zewnętrznym i dzielimy je na trzy części, tak aby środkowa część w wykuszach mogła być usunięta.

arc6-8

Ściany dzielimy przy dojściu prostopadłych, a po podziale usuwamy środkowe części.

arc6-9

Ponieważ obecnie widać wszystkie kondygnacje wyłączymy w oknie Menadżera projektu Parter i Fundament, co oczyści nam rysunek.

arc6-11

arc6-12

Jak widać na powyższym zrzucie wyłączenie żarówek przy kondygnacji oczyściło nam tylko rzut, na podglądzie 3D nadal widzimy cały budynek. Żeby na podglądzie wyłączyć elementy, trzeba kliknąć zakładkę Widok 3D w oknie Menadżera projektu. Wówczas całe drzewo odpowiada za widoczność na tym właśnie widoku. Przełączenie na rzut następuje przez klikniecie zakładki Rzut 1.

Dorysujemy i przesuniemy jeszcze kilka ścian działowych. Zaczniemy od ściany łazienki, która będzie przesunięta do schodów. Schody obecnie są niewidoczne, dlatego w oknie Menadżera projektu rozwijamy drzewo elementów kondygnacji Parter i włączamy żarówkę przy grupie Schody.

arc6-13

Ścianę z drzwiami, która na poniższej kondygnacji zamykała łazienkę przesuwamy na wysokość schodów. Zaznaczamy ścianę, z opcji Modyfikacja wybieramy Przesuń, klikamy na ścianę i na miejsce, w którym ma się znaleźć.

arc6-14

arc6-15

Ścianę wydłużymy do lewego obrysu budynku, a od narożnika wykuszu wstawimy ścianę działową w odległości 70cm. Najpierw wydłużamy ścianę, następnie zaznaczamy ją ponownie (do skopiowania) i klikamy opcje Wstaw ścianę. Do zadania odległości używamy opcji Odniesienie znajdującą się na oknie wstawiania.

arc6-16

Usuwamy ścianę nośną, która na parterze oddziałała sień od korytarza. Następnie wstawiamy ścianę zamykającą otwór od schodów. Idącą od ściany do wyjścia schodów i odbijamy w górę 450cm, a następnie w prawo do zewnętrznej ściany.

arc6-17

Poziomą ścianę krzyżującą się z właśnie wprowadzoną działówką skracamy z prawej i wydłużamy z lewej do osi I. Od tego miejsca rysujemy ścianę działową w górę do osi 9 i w lewo po osi do ściany zewnętrznej.

arc6-18

Ostatnia ścianę działową wstawiamy 60 cm w prawo od wskazanego poniżej narożnika.

arc6-19

Wstawiamy okna i drzwi, pamiętając, że użyte typy znajdują się w bibliotece projektu i można z nich skorzystać wybierając je z listy okna wstawiania.

arc6-20

Usuwamy także kawałek ściany nośnej, która idzie od schodów do ściany działowej.

arc6-21-2

Przed założeniem dachu zmodyfikujemy jeszcze strop z kondygnacji poniżej, ponieważ obecnie dodane wykusze wiszą w powietrzu. Przełączamy się na parter i możemy zmodyfikować rzut obecnego stropu lub pod wykuszami wstawić nowe stropy, w których dodamy warstwę chociażby ocieplenia. Stropy te możemy wstawić opcją Wstaw strop prostokątny. Należy tu jednak uważać, żeby nowy strop nie wchodził na obrys stropu istniejącego. Wówczas pokaże się komunikat o błędnym obrysie i trzeba będzie ponownie wprowadzić strop.

arc6-22

Wracamy na kondygnację poddasza, opisujemy pomieszczenia i wstawiamy strop automatyczny. Na zakończenie wstawimy dach, którego dokładny opis modyfikacji, będzie znajdował się w kolejnej części.

Rzut dachu będzie prostokątnym obrysem, dlatego potrzebne są nam linie pomocnicze, na których narysujemy rzut dachu. Linie ciągniemy od wykuszy (w lewo i prawo) do zewnętrznego obrysu budynku.

arc6-23

Wybieramy opcje Wstaw dach prostokątem.

arc6-24

W powyższym oknie należy zdefiniować Ściankę kolankową (na razie dla wszystkich połaci jednakową), Okap i Nachylenie połaci. Po zatwierdzeniu rysujemy obrys dachu i na zakończenie docinamy elementy poniżej.

[obrazek]arc6-25