Przekrój schodkowy

Czasem przy skomplikowanej bryle budynku i różnych wysokościach podłóg i sufitów w projekcie trzeba zastosować albo większą ilość przekrojów, albo przekrój schodkowy.

Program pozwala na tworzenie przekroju prostego, ale poprzez jego edycję możemy dodać schody i zmienić linie cięcia budynku.

Na poniższym zrzucie widać zadany przekrój przez schody zabiegowe znajdujące się w projekcie. Newralgicznym punktem projektu jest tu jednak garaż obniżony o 30 cm względem reszty projektu.

5arcadia-01

Możemy wprowadzić drugi przekrój, przechodzący przez garaż i pokazujący fragment elewacji budynku, ale czytelniej będzie pokazać różnicę wysokości, jeśli będzie ją widać na przekrojonych częściach widoku.

5arcadia-02

Żeby zmodyfikować wprowadzony przekrój musimy zaznaczyć jego linię cięcia na rzucie. Wówczas pojawi się okno edycji, w którym będziemy mogli wybrać zaznaczoną poniżej ikonę.

5arcadia-03

Opcja Dodaj stopień przekroju pozwoli wskazać miejsce, w którym załamiemy linię cięcia przekroju i przesuniemy ją w dowolne miejsce.

5arcadia-04

Po wybraniu opcji kursor zmieni się na dwie strzałki, które po umieszczeniu w odpowiednim miejscu linii cięcia po kliknięciu podzielą nam ją na dwie części.

5arcadia-05

Po wskazaniu miejsca podziału przesuwamy drugą część linii cięcia przekroju w odpowiednie dla nas miejsce i znów klikamy, wskazując miejsce jej położenia.

5arcadia-07

Przekrój został zmodyfikowany. Jeśli chcemy dodać kolejny schodek, to postępujemy analogicznie do powyższego opisu. Jeśli taki przekrój nam wystarczy, to należy jeszcze dodać linię cięcia na przekroju i wprowadzić koty, wymiary i opisy elementów.