Schody zabiegowe bez duszy

Czasem w małej przestrzeni musimy zaprojektować schody. Wstawiamy wówczas schody zabiegowe i jak najciaśniej układamy w nich stopnie. A jak to zrobić w programie, żeby biegi schodów do siebie dochodziły?

9arcadia-01

Zaczynamy od standardowego wprowadzania schodów zabiegowych. Wybieramy opcję Wstaw schody zabiegowe. Wskazujemy początek schodów – ich zewnętrzną krawędź.

9arcadia-02

Wskazujemy długość pierwszej części biegu, najlepiej posiłkując się punktami zaczepienia.

9arcadia-03

Teraz wskazujemy lub podajemy szerokość biegu. Możemy skorzystać z ikony Szerokość pokazanej na poniższym zrzucie. Po jej kliknięciu należy wskazać kierunek, podać szerokość biegu i zatwierdzić wprowadzenie poprzez Enter.

9arcadia-04

9arcadia-05

Na tym etapie wskazujemy kolejne załamanie schodów. Trzeba tu uważać, ponieważ przy wprowadzeniu schodów bez duszy musimy zaraz zmienić krawędź wprowadzania z zewnętrznej na wewnętrzną. Najpierw zbliżamy kursor do lewej krawędzi schodów, tak aby powstał zabieg, ale żeby był on równy szerokości biegu.

9arcadia-06

Gdy schody będą wyglądały jak powyżej, klikamy lewym klawiszem.

9arcadia-07

Zmieniamy krawędź wprowadzenia i rysujemy ostatni fragment biegu.

9arcadia-08

Na koniec klikamy prawym klawiszem myszy lub zatwierdzamy poprzez Enter.

Musimy sprawdzić wprowadzone schody, dlatego je zaznaczamy i wchodzimy we właściwości.

9arcadia-09

W powyższym oknie możemy dostosować parametry, tak aby schody były ergonomiczne mimo tego, że są wąskie i zajmują niewielką przestrzeń. Przy wysokości 280 cm wystarczy 16 stopni, ale ich głębokość można zmniejszyć np. do 28 cm.

9arcadia-10

Sprawdzamy, jak to wygląda na rzucie.

9arcadia-11

Możemy jeszcze dopracować schody, żeby były równo wstawione. Głębokość stopni zmieniana jest od pierwszego punktu wstawienia. Jeśli chcemy je teraz wyrównać, to ten punkt początkowy należy przesunąć. Zaznaczamy schody i klikamy na uchwyt wprowadzenia. Przesuwamy go odpowiednio, modyfikujemy raz jeszcze szerokość stopni i mamy dopracowane schody w małej przestrzeni.