Schody mieszane (zabiegowe ze spocznikiem)

 

W programie ArCADia-ARCHITEKTURA dysponujemy schodami jedno- i wielobiegowymi, zabiegowymi i krętymi. Przed wprowadzeniem wybieramy rodzaj schodów i je wstawiamy. Czasem jednak projekt wymaga połączenia różnych rodzajów schodów.

10arcadia-01

10arcadia-02

Pierwszy przypadek, to połączenie schodów jednobiegowych z zabiegowymi w celu uzyskania takiego rzutu schodów, o jaki projektantowi chodziło. W drugim przypadku połączone zostały schody zabiegowe z biegiem ze spocznikiem.

W pierwszym przypadku najpierw schody zostały rozrysowane liniami, a następnie wprowadzono na obrys schody jednobiegowe. W chwili wprowadzenia schodów domyślnie są one o wysokości kondygnacji. W tym przypadku należało przeliczyć ilość schodów i podać odpowiednią wysokość. Pomnożona została ilość schodów przez ich wysokość i wynik wpisany został w całkowitą wysokość schodów.

10arcadia-03

Poziom odniesienia, czyli wysokość, na jakiej schody się zaczynają, została podana jako analogiczna do wysokości podłogi.

Drugie schody zostały wprowadzone od końca biegu, do narożnika ściany, z tą samą szerokością co pierwszy bieg. Następnie wskazano załamanie schodów i ich koniec równo z pierwszym biegiem. W tym przypadku, prócz dostosowania wysokości tej części schodów, należało odpowiednio podnieść schody względem kondygnacji.

10arcadia-04

Poziom odniesienia został wyliczony z wysokości poprzednich schodów i grubości podłogi. Należy tu pamiętać, że program ArCADia nie rysuje ostatniego stopnia, przyjmując, że jest nim strop wyższej kondygnacji. Wysokość tej części schodów to oczywiście wysokość stopni pomnożona przez ich ilość.

Ostatnia część schodów, to także schody jednobiegowe wprowadzone na końcu schodów zabiegowych. W nich znów odpowiednio należało policzyć poziom odniesienia (czyli spód schodów) i wysokość tej części schodów.

10arcadia-05

W drugim przykładzie zaczęto od wprowadzenia schodów zabiegowych z krótkim załamaniem. Trzeba było dopasować wysokość (nie ma tu uwzględnionej grubości podłogi, ponieważ została zdefiniowana w stropie, a nie w pomieszczeniu).

10arcadia-09

Druga część schodów jest bardziej skomplikowana, choć na to nie wygląda. Schody zawsze zaczynamy od wprowadzenia biegu, a w tym przypadku mamy spocznik. Ta część schodów musi być wstawiona od końca.

10arcadia-06

Schody zaczynamy rysować w miejscu, w którym będą się później kończyły. Doprowadzamy bieg do schodów zabiegowych, definiujemy tę samą szerokość biegu i wstawiamy spocznik o szerokości biegu schodów zabiegowych. Kończymy rysowanie schodów. Po wstawieniu wchodzimy we właściwości i dostosowujemy wysokość położenia i wysokość tej części schodów.

10arcadia-07

Po zatwierdzeniu zmian musimy schody jeszcze odwrócić, czyli zaznaczamy je i w oknie edycji klikamy na zaznaczoną ikonę.

10arcadia-08