Jak zmniejszyć wielkość pliku

Wielkość pliku (w MB) „odczuwalna” jest przy jego otwieraniu i zapisywaniu. Pamiętajmy, że zapisywanie pliku to także autozapis następujący co kilka minut podczas naszej pracy. Zmniejszyć wielkość pliku możemy na kilka sposobów: wyłączając niepotrzebne warstwy lub widoki, upraszczając symbole, usuwając nieużywane typy z dokumentu.

Przy projektach wykonanych w systemie ArCADia BIM zmniejszyć projekt można przez podmianę widoku 2D dla elementów 3D.

4arcadia-01

Na powyższym przykładzie widać, że wprowadzone elementy są dość proste, ale gdy się zbliżymy np. do kuchenki, zobaczymy dużą ilość niepotrzebnych linii. Jest to zupełnie niepotrzebne zaciemnianie rysunku, które dodatkowo ma znaczenie przy szybkości pracy.

4arcadia-02

Jeśli zaznaczymy taką kuchenkę i wejdziemy w okno właściwości, możemy zmienić symbol na uproszczony widok, który uczytelni nam rzut i zmniejszy wagę pliku.

4arcadia-03

Klikając na ikonę Zmień wygląd 2D elementu otwieramy okno biblioteki obiektów 2D zdefiniowanych przez program lub zapisanych przez nas.

4arcadia-04

Jeśli współpracujemy z innymi osobami pracującymi w systemie ArCADia BIM, to proponuję symbole wybierać ze standardowej biblioteki programu, dzięki czemu będziemy pewni, że na drugim komputerze nasz projekt będzie wyglądał identycznie. Jeśli wybierzemy jakiś własny symbol, którego nie będzie na drugim komputerze, zostanie on wyłączony, a nasza optymalizacja pliku przestanie istnieć.

Wybieramy symbol i zatwierdzamy go.

4arcadia-05

Jeśli wolimy podmieniać widoki 2D na własne symbole, a chcemy projekt przenieść później na inny komputer, to pamiętajmy o zapisaniu go wraz z Paczką projektu i z tym katalogiem przenosimy na drugie stanowisko. Zasada otwierania pliku jest później prosta – wystarczy, że plik wraz z Paczką projektu będzie znajdował się w tym samym miejscu. Zwykłe klikniecie na plik lub otwieranie go opcją Otwórz wczyta elementy paczki. Tu uwaga: projekt nie może zmienić nazwy, ponieważ wówczas nie będzie czytana zawartość Paczki projektu.

Podmianę widoku 3D można wykonać tylko dla pojedynczego obiektu, dlatego nie zwlekajmy zbytnio z tą opcja, żebyśmy później nie musieli zmieniać kilkunastu elementów oddzielnie. Przy kopiowaniu obiekt podmieniony oczywiście zachowuje podmieniony widok.