Schody zabiegowe o 3 stopniach zabiegu

Schody zabiegowe rysowane w systemie ArCADia są rozkładane automatycznie. Możemy zdefiniować minimalną szerokość stopnia i jego głębokość jeszcze przed wstawieniem, ale nie decydujemy, jak wygląda zabieg i gdzie dokładnie się rozpoczyna i kończy.

Schody zabiegowe

Schody zabiegowe

Tym razem opiszę schody zabiegowe, które mają 3 stopnie na zabiegu i będą stworzone z 2 rodzajów schodów.

arc-2-3

Najlepiej rozpocząć od naszkicowania miejsca położenia schodów, a szczególnie zabiegu.

Szkic schodów

Ze wstążki Architektura wybieramy opcję Schody (jedno-, wielobiegowe) i wskazujemy początek schodów, koniec pierwszego biegu przy planowanym zabiegu i wyznaczamy lub podajemy szerokość. Kończymy pierwszy fragment schodów.

Wchodzimy we właściwości wstawionych schodów i podajemy odpowiednią ilość stopni i wysokość tej części. W tym przypadku wysokość kondygnacji to 315 cm, wysokość stopnia to 17,5, ogólna ilość stopni to 18 minus 3 na zabiegu, czyli w tym biegu będzie 8 sztuk.

arc-4-021

arc-3-02

Ze wstążki Architektura wybieramy Schody zabiegowe, zaczynamy ich wprowadzanie od końca wprowadzonego biegu, drugi punkt to narożnik zabiegu.

arc-4-04

Szerokość jest taka sama jak szerokość prostego fragmentu biegu.

arc-4-05

Wyłączamy punkty zaczepienia, bo mogą przeszkadzać i zmieniamy kierunek, zamykając kwadrat połowy zabiegu.

arc-4-051

Kończymy ten fragment schodów. Wychodzimy z opcji i wchodzimy we właściwości tego odcinka schodów. Zmieniamy ilość stopni na 3, wysokość schodów na 52,5 cm, a poziom odniesienia na 122,5 cm, czyli o jeden stopień niżej niż wysokość pierwszej części (140 cm).

arc-4-061

Zatwierdzamy zmiany i wychodzimy z okna.

Kopiujemy ten fragment schodów i wstawiamy w tym samym miejscu.

arc-4-071

Następnie zaznaczamy jeden z fragmentów zabiegu i obracamy go zaznaczonym poniżej punktem.

arc-4-081

Wchodzimy we właściwości i zmieniamy wysokość bazową o 1 stopień.

arc-4-101

arc-4-111

Ostatni fragment tworzymy, kopiując pierwszą część biegu. Obracamy kierunek schodów.

arc-3-10

Niezależnie od pierwotnego szkicu nie da się w tym przypadku uzyskać schodów symetrycznych przy tej ilości stopni. Jeśli liczba stopni byłaby nieparzysta, to możemy wówczas narysować je tak, jak na początku założyliśmy. Przy tej wysokości i ilości stopni schody będą miały jeden z biegów krótszy.

Wchodzimy we właściwości. Definiujemy poziom odniesienia i musimy dodać stopień.

arc-4-13

arc-4-12

 

Na zakończenie musimy zrobić porządek z otworami w stropie; zostawiamy jeden otwór schodów i rozciągamy go na wszystkie biegi, a pozostałe kasujemy lub wyłączamy.