Schody zabiegowe z 4 stopniami zabiegu

Schody zabiegowe rysowane w systemie ArCADia są rozkładane automatycznie. Możemy zdefiniować minimalną szerokość stopnia i głębokość stopnia jeszcze przed wstawieniem, ale nie decydujemy, gdzie zaczyna się zabieg, a gdzie kończą się proste stopnie.

Schody zabiegowe

Schody zabiegowe

 

Jeśli będziemy chcieli np., żeby schody wyglądały podobnie do dwubiegowych, z tą różnicą, że zamiast spocznika mamy 4 stopnie, to musimy wstawić 2 rodzaje schodów.

Schody zabiegowe

Schody zabiegowe

Najlepiej rozpocząć od naszkicowania miejsca położenia schodów, szczególnie zabiegu.

Szkic schodów

Ze wstążki Architektura wybieramy opcję Schody (jedno-, wielobiegowe) i wskazujemy początek schodów, koniec pierwszego biegu przy planowanym zabiegu i wyznaczamy lub podajemy szerokość. Kończymy pierwszy fragment schodów.

Wchodzimy we właściwości i definiujemy przede wszystkim wysokość schodów.

W poniższym przykładzie wysokość kondygnacji to 315 cm. Zakładam, że stopnie będą miały wysokość 17,5 cm, czyli wprowadzam 18 stopni. Od ogólnej liczby odejmuję 4 stopnie zabiegu, więc w jednym biegu mam 8 stopni, czyli wysokość biegu to 140 cm.

Właściwości schodów

Właściwości schodów

 

Zatwierdzamy dane.

Schody

Schody

 

Drugą część schodów tworzymy ze schodów zabiegowych. Zaczynamy od końca wprowadzonego biegu (1), następnie wskazujemy pierwsze załamanie schodów (2).

arc-3-04

Kolejnym krokiem jest szerokość biegu (3).

arc-3-05

Zmieniamy kierunek o 90 stopni, czyli przesuwamy kursor w górę, wychodząc lekko, ale bardzo niewiele, powyżej szerokości biegu (4). Najlepiej wyłączyć punkty zaczepienia, ponieważ mogą teraz przyciągnąć kursor do niewłaściwego punktu.

arc-3-06

Zmieniamy krawędź wprowadzenia (5).

arc-3-07

Następnie przesuwamy kursor w prawo, w miejsce, gdzie zacznie się prosty odcinek schodów (6).

arc-3-08

Klikamy prawym klawiszem, kończąc wprowadzanie tego odcinka.

Wchodzimy we właściwości, zmieniamy ilość stopni na 5 (pamiętajmy, że ostatni stopień to już pierwszy stopień prostego odcinak). Wysokość schodów to 17,5 x 5, a wysokość bazowa to wysokość poprzedniego biegu obniżona o jeden stopień (ten ostatni stopień w biegu to wirtualny pierwszy stopień zabiegu).

arc-3-08-

Przy takim zabiegu nie mamy szans na zadanie schodów o ergonomicznej długości kroku. Zatwierdzamy i wprowadzamy ostatnią cześć schodów, a w zasadzie kopiujemy pierwszą część i wprowadzamy w miejsce ostatniej.

arc-3-09

Ewentualnie obracamy schody opcją Obrót albo zmieniamy kierunek z okna edycji ikoną Odwróć kierunek schodów.

arc-3-10

Wchodzimy we właściwości i ustawiamy wysokość bazową. Poprzednia część schodów zaczynała się na wysokości 122,5 cm, a kończyła o 87,5 cm wyżej, czyli na 210 cm. Ostatni stopień zabiegu to pierwszy stopień ostatniej części schodów, więc wysokość bazowa to 192,5 cm.

arc-3-11

arc-3-12

 

Na zakończenie musimy zrobić porządek z otworami w stropie; zostawiamy jeden otwór schodów i rozciągamy go na wszystkie biegi, a pozostałe kasujemy lub wyłączamy.