Ściana szczytowa z ogniomurem a programie ArCADia-ARCHITEKTURA

Ściana wystająca ponad dach może być zdefiniowana na dwa sposoby: parametrami ściany lub dachem.

W powyższym przypadku ogniomur został stworzony samą ścianą. Ściana została podzielona na dwie części, w miejscu, gdzie znajduje się kalenica.

Ściana musiała być podzielona, ponieważ prócz ściany prostokątnej mamy w programie jeszcze tylko ścianę trapezową, której możemy zadać wysokość tylko na jej początku i końcu. Nie da się podać wysokości środka ściany. Dlatego po podziale ściany można odpowiednio zadać wysokości.

Druga część ściany ma wysokości ściany ustawione odwrotnie.

Tę opcje można wykorzystać także np. wstawiając ścianę pod schodami.

Jeśli w ścianie szczytowej, która ma być wystająca ponad dach, mamy okna, to powyższy sposób nie jest możliwy do wykorzystania. Okno można wstawić wyłącznie w jedną ścianę, czyli podział ściany w miejscu, gdzie będzie okno, nie pozwoli na wprowadzenie tam okna. Dlatego w takim przypadku należy na ścianie wstawić dach, który ją dotnie. Zaczynamy od tego, że dach właściwy kończymy przed ścianą szczytową. Dach definiujemy tak, jak wszystkie inne – ten dach niczym się od nich nie różni, poza obrysem oczywiście.

Teraz na tej samej kondygnacji co dach wstawiamy dach wyłącznie w obrysie ściany szczytowej. Będzie nam łatwiej podać wysokość ścianki kolankowej, jeśli obydwa dachy będą na tej samej kondygnacji. Jeśli dach widoczny na zrzucie powyżej jest wstawiony na wysokości 280 cm, a jego grubość to 26 cm, to dach nad ścianą wstawiamy np. na wysokości 356 cm (50 cm nad dachem istniejącym). Nachylenie połaci dajemy takie samo, jakie mają przylegające do ściany połacie.

Po wyznaczeniu obrysu program zapyta, czy dociąć ściany dachem. Ponieważ dach zaraz będziemy modyfikować, więc szkoda czasu na docinanie – wybieramy Nie.

Zaznaczamy nowy dach i wchodzimy w okno właściwości, gdzie dla dwóch połaci (prawej i lewej) zadajemy, że są ścianami szczytowymi. Usuwamy warstwy w dachu, tak aby została jedna o grubości 1 cm.

Po zatwierdzeniu ustawień i docięciu elementów sprawdzamy, czy ściana mająca pełnić funkcję ogniomuru wygląda dobrze, jeśli nie – poprawiamy ją.

W tym przypadku pozostaje tylko zmiana materiału na taki sam, jaki jest na ścianie i powtórzenie operacji na drugiej ścianie szczytowej. Zamiast raz jeszcze zadawać dach można skopiować już istniejący na drugą ścianę.

Na powyższym zrzucie widać, że ogniomur od wewnętrznej strony (tuż przy krawędzi) ma dziurę – prześwit. Jest to spowodowane łączeniem ścian i brakiem ściany, która została docięta. Najlepiej prześwit ten usunąć poprzez minimalne skrócenie ściany dociętej przez dach (np. o 0,5 cm) i zamknięcie pomieszczenia ścianą wirtualną.