Przenoszenie budynku do innego projektu

Niestety, nie ma w programie takich poleceń jak Zapisz lub Eksportuj budynek, a co za tym idzie, nie ma też polecenia Importuj budynek. Jednak jeśli chcemy wprowadzić budynek z innego projektu do obecnego, możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeden jest oczywisty, choć trudny do wykonania, ponieważ nie możemy otworzyć nowego projektu, tylko projekt już istniejący (z budynkiem, który chcemy zaimportować), który musimy zapisać pod nową nazwą. W takim projekcie wprowadzamy nowy budynek, który dalej projektujemy.

Zazwyczaj jednak wprowadzenie kolejnego budynku następuje w trakcie projektowania lub wręcz pod koniec, kiedy chcemy w tle wizualizacji mieć inny budynek. W takim przypadku musimy przenieść kondygnację po kondygnacji.

a3-1

 

W oknie Menadżera projektu klikamy na Budynek i wybieramy ikonę ico-2 Nowy budynek. Wprowadzamy nazwę. Zostaje utworzony drugi budynek z domyślną kondygnacją. Zmieniamy odpowiednio parametry kondygnacji w zależności od parametrów kondygnacji budynku, który chcemy wprowadzić do projektu. Pamiętajmy jednak, że wysokość nad poziomem morza musimy dopasować do obecnego projektu.

a3-2

Otwieramy projekt, z którego ma zostać przeniesiony budynek. W oknie Menadżera projektu zaznaczamy kondygnację bazową i wybieramy opcję Kopiuj wybrane elementy do schowka.

a3-4

Przełączamy się na projekt, do którego kopiujemy budynek i w Menadżerze projektu zaznaczamy stworzoną przed chwilą kondygnację. Wybieramy ikonę Wklej elementy ze schowka.

a3-5

Program wyświetli komunikat o zamianie elementów. Zatwierdzamy operację i czekamy na skopiowanie elementów. Budynki mogą się na siebie nałożyć, ponieważ ich współrzędne są definiowane od uchwytu widoku. Jeśli w naszym projekcie tak się zdarzyło, należy wprowadzany budynek przesunąć, ale poczekajmy z tym do skopiowania całego budynku.

Po wprowadzeniu kondygnacji zakładamy kolejną powyżej, znów definiujemy parametry, przełączamy się do pierwotnego projektu, usuwamy elementy ze schowka. Znów kopiujemy zaznaczoną drugą kondygnację i wklejamy do nowego dokumentu. Tak postępujemy ze wszystkimi kondygnacjami. Na koniec przełączamy się na dach, zaznaczamy go i kopiujemy klawiszami Ctrl+C. Wklejamy do nowego projektu kombinacją klawiszy Ctrl+V, jeśli istnieje potrzeba, to go przesuwamy. Mając przekopiowane wszystkie kondygnacje w oknie Menadżera projektu, zaznaczamy nowy budynek i wybieramy opcję Przesuń budynek. Wskazujemy punkt bazowy i nową lokalizację.

a3-6