Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu kubatury

Obliczanie kubatury z opcji Zestawienia i powierzchnie odbywa się na podstawie pomieszczeń i otaczających je elementów, czyli ścian, stropów, podłóg na gruncie i dachu. Oznacza to, że balkony, przejścia miedzy budynkami nie są wliczane w kubaturę budynku, póki nie są pomieszczeniami. Jeśli przejście pod budynkiem, nadwieszenia lub balkony maja być obliczone to należy je zamknąć ścianą wirtualną, tworząc tym pomieszczenia, które będą już brane pod uwagę przy liczeniu kubatury. Jeśli jednak takie pomieszczenia nie mają być brane pod uwagę przy innych zestawieniach np. zestawieniu pomieszczeń, to możemy w oknie właściwości takich pomieszczeń odznaczyć opcje Uwzględniaj w nowych wykazach. Ta opcja dotyczy wyłącznie wykazów pomieszczeń, więc nie wyłączy nam niczego z obliczania kubatury, ale tych pomieszczeń nie będzie w zestawieniu Wykaz pomieszczeń. Jeśli na rzucie też ma tych pomieszczeń nie być, to w oknie właściwości, w jego górnej części można takie pomieszczenia przypisać do jednej grupy, która samodzielnie można założyć i później w oknie Menadżer projektu wyłączyć z drzewa elementów rzutu.

Przy tworzeniu budynków rysowane są fundamenty ze ścian i ław, czy stóp fundamentowych. Pamiętajmy o tym, że zamknięty obrys ścian stworzy pomieszczenia, a to będzie doliczone do kubatury budynku. Jeśli nie chcemy, żeby obszar pomieszczeń miedzy ścianami fundamentowymi był liczony, to nie zamykajmy obrysu ścian (zostawmy małą dylatację między nimi). Nie stworzą się pomieszczenia, a program do kubatury budynku doliczy wyłącznie kubaturę ścian.

Przy fundamentach musimy pamiętać o jeszcze jednej sprawie. Jeśli obrys ścian jest zamknięty, to kubatura pomieszczeń do całego budynku jest doliczana i jest ona doliczana na całej wysokości kondygnacji. Oznacza to, że jeśli ławę fundamentową wprowadzimy na dolnej krawędzi kondygnacji fundamentów i mają one np. 60 cm, to ściany fundamentowe zaczynają się na ławach, czyli 60 cm wyżej 0 kondygnacji. Ale kubatura liczone jest od 0 kondygnacji, ponieważ nic jej od dołu nie przycina (nie mamy tu podłogi, która by ograniczyła pomieszczenie). Lepiej byłoby zadać kondygnacje fundamentów o 60 cm niższą, a ławę wprowadzić poniżej tej kondygnacji, czyli z ujemną wysokością bazową.