Warstwy w systemie ArCADia

Pracując w programie ArCADia-INTELLICAD lub Autocad dzielimy rysunki na warstwy. Segregujemy projekt w zależności od elementów jakie wprowadzamy. Wymiary idą na jedna warstwę, opisy na inną, np. narysowane osie na jeszcze inną. Na warstwie powinny znajdować się takie same elementy i w ten sam sposób rysowane, żeby szybko i łatwo zmienić im parametry. Wprowadzanie elementów na warstwę nie jest automatyczne, trzeba przełączyć warstwę przed wprowadzeniem elementu.

Inaczej sprawa wygląda jeśli w wymienionych programach zainstalujemy nakładkę systemu ArCADia. Wówczas rysowanie stanie się zautomatyzowane. Przy rysowaniu ścian program sam założy odpowiedną warstwę i element na nią wprowadzi. Ne musimy się już przełączać przed wprowadzaniem elementów, ponieważ same trafiają na odpowiednią warstwę.

Jeśli korzystamy z systemu ArCADia to już nie korzystamy z warstw programu ArCADia-INTELLICAD lub Autocad. Do zarządzania elementami systemu i projektowanego budynku mamy specjalne okno Menadżera projektu.

ar10-01

To on teraz pozwala na wyłączanie, zmienianie koloru czy drukowanie elementów. A o zarządzaniu warstwami możemy zapomnieć.

Tu uwaga, program wprowadza własne warstwy ich nazwy zaczynają się od isa_… i nie należy zmieniać ich widoczności, blokad, czy czegokolwiek innego. Modyfikacja lub usunięcie warstwy może spowodować popsucie projektu.