Wprowadzanie terenu

Teren w projekcie można zdefiniować na kilka sposobów. Jeśli nie mamy wprowadzonego podkładu geodezyjnego definiujemy punkty wysokościowe od wysokości bazowej budynku. W poniższym przypadku teren (jego większą część) ustawiamy na wysokości 10 cm poniżej zera budynku, czyli od –0.10 m n.p.m.

Jeśli w jakiejś części projektu mamy podwyższenie lub obniżenie terenu odpowiednio je definiujemy, najpierw wprowadzając główny poziom terenu dookoła, a następnie nowe punkty dla obniżenia.

Na powyższym obrazku widać poziom podstawowy w kolorze białym i zagłębienie terenu na 1.5 m w dół oznaczone na kolor zielony.

Innym sposobem wprowadzania terenu jest obrysowanie poziomic na podkładzie wprowadzonym jako raster.

Po wprowadzeniu podkładu, na poziomicach lub opisie punktów należy wprowadzić punkty wysokościowe, pamiętając, że przy tej wysokości punktów wysokość bazowa budynku powinna znaleźć się w okolicy 156 m n.p.m.

Kolejnym sposobem wprowadzenia terenu jest przekształcenie podkładu cyfrowego (pliku DWG z mapą) w rzeźbę terenu. Po umieszczeniu budynku w odpowiednim miejscu na podkładzie (we właściwościach widoku musimy zmienić jednostkę na metry) wybieramy opcje Przekształć tekst w punkty wysokościowe zaznaczamy obszarem mapę i zatwierdzamy poprzez Enter. Teren zostanie stworzony automatycznie.

 

Tu uwaga, nie da się tej opcji zastosować w ArCADia-START zainstalowanej, jako samodzielny program. Tam jesteśmy domyślnie na warstwach ArCADii i program nie wykryje tekstu z innych warstw. Trzeba tu będzie wprowadzić punkt po punkcie.