Wymiar dowolny

W zależności od tego, czy pracujemy na programie ArCADia, ArCADia-INTELLICAD, AutoCAD, czy ArCADia-START mamy dostęp do różnego wymiarowania. Jeśli pracujemy na jednym z trzech pierwszych wymienionych programów, to model systemu możemy zwymiarować opcjami CAD. W każdym przypadku możemy korzystać, co proponuję, z wymiarów systemu. Wymiar ten jest przypisany do elementu i razem z nim będzie przesuwany i modyfikowany. Jest też wymiar dowolny, który nie jest powiązany z wymiarowanym elementem, ale podlega analogicznym modyfikacjom, co wymiar obiektowy.

Zacznijmy od wstawienia.

Wymiar dowolny znajduje się na wstążce Architektura, w grupie logicznej Elementy uzupełniające.

Wymiar dowolny jest wymiarem szeregowym, czyli wskazujemy pierwszy element do zwymiarowania.

arc-5-2

Wskazujemy drugi punkt

arc-5-3

Klikamy prawym klawiszem myszy, żeby zakończyć wymiarowanie.

arc-5-4

Następnie lewym wskazujemy położenie linii wymiarowej.

arc-5-5

Wymiar dowolny domyślnie jest wymiarem liniowym, czyli wprowadzanym poziomo lub pionowo względem ekranu. Oznacza to, że jeśli punkty nie są na jednej linii, to program zwymiaruje je, pokazując wartość w osi X lub Y, a nie równolegle do wskazanych punktów.

Jeśli jednak chcemy zastosować wymiar równoległy do wskazania, to postępujemy następująco:

Wskazujemy pierwszy element do zwymiarowania.

arc-5-2

Wskazujemy drugi punkt.

arc-5-3

Klikamy prawym klawiszem myszy, żeby zakończyć wymiarowanie.

Z okna wstawiania wybieramy wymiar równoległy.

arc-5-6

I wskazujemy miejsce połozenia wymiaru.

arc-5-7

Wymiar dowolny jest także wymiarem szeregowym, czyli można nim zwymiarować różne elementy, pokazując wymiar między nimi na jednej linii.

arc-5-8

Jeśli będziemy mieli włączony wymiar równoległy, to kąt wprowadzenia linii będzie równoległy do dwóch pierwszych wskazań.

Po wstawieniu wymiaru możemy go modyfikować poprzez przesunięcie uchwytów wskazujących element do wymiarowania lub poprzez opcje dostępne w oknie edycji.

arc-5-9

Po wybraniu powyższej opcji kółkami zostaną oznakowane elementy wymiarowane. Jeśli chcemy z jakiegoś punktu zrezygnować, to klikamy na kółko, które zostanie wyłączoe. Jeśli chcemy dodać jakiś punkt, to klikamy na niego i pojawia się kółko. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy modyfikacje zostaną wprowadzone.

arc-5-12

Ta opcja wprowadza, a raczej kopiuje zaznaczony wymiar – całą linię wymiarową ze wszystkimi wartościami.

arc-5-13

Tylko opcjami z okna edycji możemy zrezygnować z fragmentu wprowadzonego wymiaru. Próba skasowania jednej z wartości na linii usunie cały wymiar szeregowy. Rozbicie spowoduje powstanie linii i tekstów i usunięcie wymiaru jako takiego, czyli już nie będzie to jeden element. Z rozbitego elementu nie da się już stworzyć wymiaru.