Słupy o zmiennej szerokości – podmurówki

a4-000

Czasem dla urozmaicenia bryły budynku, a czasem ze względu na podmokły teren chcemy wprowadzić skośne elementy podmurówki, narożnika budynku lub słupów przy wejściu. W programie ArCADia-ARCHITEKTURA mamy 2 rodzaje słupów: monolityczne o przekroju prostokątnym lub eliptycznym oraz elementy stalowe. Pierwsze możemy wprowadzać wyłącznie pionowo, drugie dowolnie: i pionowo, i poziomo (choć wówczas nie można ich już nazwać słupami), i pod kątem do pionu. Można by się pokusić o wykonanie np. słupów przy wejściu właśnie z elementów prętowych. Jednak wszystkie słupy mają jeden i ten sam przekrój na całej długości. Oznacz to, że niestety, ale te opcje nie pomogą nam w wykonaniu tego, co jest pokazane na zrzucie powyżej. Jak więc to zrobić?

Przydatna byłaby tu opcja o kształcie trapezu – i wśród stóp fundamentowych dysponujemy takim kształtem.

Opcja Stopa fundamentowa znajduje się na wstążce Architektura w grupie roboczej (panelu) Budynek. Po wywołaniu polecenia wchodzimy w okno właściwości.

a4-01

Na początek ustalamy wysokość naszego przyszłego słupa. Żeby lepiej widzieć, możemy się przełączać między widokami podglądu; teraz proponuję Widok 3D.

a4-02

Zmieniamy Wysokość (H) na wysokość, którą ma mieć słup, ale pamiętamy o tym, że stopa ma dolną część pionową (Wysokość podstawy (H1)). Nie da się tu zadać wartości 0; musi być przynajmniej 0,5 cm, więc musimy to uwzględnić przy ogólnej wysokości. Ja zakładam 1 cm, ale wysokość słupa podwyższam o wysokość podmurówki, czyli 30 cm, o które parter jest podwyższony względem terenu. Dlatego w wysokości H daję 309 cm, a H1 = 1 cm.

a4-03

Efektem jest smukła, symetryczna sylwetka trapezowa. W widoku 2D będzie to wyglądało tak:

a4-04

Teraz dostosowujemy wielkości dolnego i górnego kwadratu lub prostokąta. W moim projekcie będzie to kwadrat, więc Szerokość (B) i Długość (L) zmieniam na własne wartości, czyli wpisuję po 100 cm. Górny kwadrat będzie miał połowę wielkości podstawy, więc wartości dla B1 i L1 podaję po 50 cm. Jak widać, uzyskaliśmy niesymetryczny słup, gdzie 2 boki są pionowe, a dwa skośne.

a4-05

a4-06

Jeśli słup miałby być jednak symetryczny, to zmieniamy odległości osi od krawędzi, w zależności od naszego projektu. Jeśli zmienimy tylko jedną, to słup będzie wyglądał tak:

a4-07

Tym samym będzie miał jedną krawędź pionową, a pozostałe skośne. Jeśli przesuniemy obie osie, wówczas uzyskamy słup symetryczny, ze wszystkimi skośnymi krawędziami.

a4-08

Przed wstawieniem takiego elementu powinniśmy jeszcze zmienić Poziom dolnej krawędzi np. na –30 i zadać teksturę. Jeśli, jak widać na górnym zrzucie, słupy są różnej wielkości, to zapiszmy im typ lub podzielmy na grupy, żeby nie trzeba było modyfikować ich oddzielnie.

 

Gdyby się zdarzyło, że np. slup przy wejściu chcielibyśmy uzyskać skośny, jak opisany powyżej, ale szerszy u góry, to musielibyśmy go zdefiniować do powyżej opisanej fazy, następnie zapisać jako obiekt i po wstawieniu z biblioteki obrócić do góry nogami.

Tu uwaga: Jeśli elementy wstawione w narożach budynku będą zbyt szerokie, to wejdą nam do pomieszczeń. Wówczas na rzucie elementy te musimy wyłączyć i dorysować je liniami, a pozostawić w widoku 3D dla wizualizacji budynku na zewnątrz i dla elewacji np. na przekrojach.