Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 4.5 (wprowadzona w ArCADia System 3.0)

 • Nowe elementy:
  – Rampy
  – Ściany łukowe
  – Schody kręte
  – Rendering
  – Podgląd 3d w dialogach Własności
  – Obsługa warstw podrysu z Menadżera Projektu
  – Polecenie tworzenia obiektów 2d z kresek
  – Ustawianie grubości linii na warstwie z Menadżera Projektu
  – Nowa funkcja „obróć budynek”
  – Współpraca z programem Arcon: import schodów zabiegowych, eksport/import facjatek, eksport
  terenu, import grubości dachu i pokrycia
  – IFC : eksport terenu, eksport/import facjatek
 • Ulepszenia w istniejących elementach:
  – Przyśpieszenie działania programu – od 2 do 3 razy
  – Przekrój- przyśpieszenie działania, rezygnacja z zasłon
  – Dialog Własności: ulepszony podgląd 2d (lepsza jakość, możliwość powiększenia); opcja „cofnij do ustawień początkowych”
  – Zmiany w interfejsie programu : Ulepszony pasek wstawiania z wyborem trybu podawania punktu; Ulepszony pasek akcji, z możliwością wyboru stylu; Wyszukiwarka przy wyborze materiałów; Rozbudowane powiadamiania o aktualizacji (dla każdego modułu osobno); Okno postępu minimalizuje się razem z aplikacją.
  – Ściana : móżliwość docinania od spodu i ignorowania docinania; możliwość ustawiania osi na danej warstwie w dialogu Własności; ulepszone rysowanie otworów o nietypowych kształtach na rzucie
  – Drzwi/okna: Lepsze wykrywanie kolizji drzwi oknien – umożliwia np. wstawienie okna trójkątnego pod dachem; Opcja „tylko otwór” w drzwiach/oknach specjalnych nie wyłącza parapetu
  – Schody: nowe obrazki w dialogu, zależne od typu; można utworzyć schody zabiegowe bez duszy; nowy sposób i pasek wstawiania (m.in. możliwość wyboru krewędzi); szerokość wspocznika pojawia się na podglądzie przy wstawianiu
  – Dach: możliwość zdefiniowania warstwy „standardowej”; możliwość edytowania nazwy; bardziej czytelny podgląd
  – Słup: zmiana min. rozmiaru z 5cm do 1cm
  – Pomieszczenie: odwrócenie kolejności warstw
  – Powierzchnia terenu: dodanie dialogu własności z pisakami
  – Kondygnacja: możliwość przejścia z dialogu własności do własności stropów
  – Uaktualnione doyślne grubości pisaków w niektórych elementach architektonicznych
  – Rozszerzenie biblioteki materiałów o materiały producentów