Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 5.0 (wprowadzona w ArCADia System 4.0)

 • Nowe obsługiwane platformy
  – 64 bit (Autocady)
  – Autocad 2011
 • Nowości w systemie
  – nowy tryb 3d
  – ulepszony wygląd,
  – mapowanie tekstur,
  – szybsze działanie,
  – action-bar,
  – wielowybór,
  – własne drzewko
  – spacer
  – kolizje (edycja „co z czym”)
  – skrzyżowania
  – multischowek (kopiowanie całych branż)
  – kopiowanie kondygnacji z wyborem elementów
  – nowy sposób podawania punktu: „równoległy do”
  – widok w mm
  – zerowa głębokość przekroju
  – okna dialogowe „otwórz/zapisz” zgodne ze schematem Windows Vista
  – zapamiętywanie zaznaczenia przy przełączaniu widoków
 • Nowości w Architekturze
  – Import obiektów 3d z formatu 3ds
  – Eksplorator obiektów 2d
  – Podgląd 3d dla okien i drzwi
  – Wymiarowanie DIN
  – Możliwość obracania wymiarów