ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – nowy moduł systemu ArCAdia

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU to nowy moduł pozwalający np. na zaprojektowanie przestrzeni przydomowej wraz ogrodzeniem lub parku, wraz z placem zabaw lub „ścieżkami zdrowia” jeśli połączymy nowy moduł z nową biblioteką ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU.

 

 

Pierwsza wersja modułu pozwala na wprowadzanie obszarów, którymi mogą być chodniki, ulice, rabaty, trawniki itd. Wyznaczenie ich może odbyć się poprzez wskazanie ich obrysu, dzięki czemu obszar dokładnie odwzoruje zastaną rzeźbę terenu, albo wraz z każdym kliknięciem wierzchołka obrysu możemy podawać rzędną terenu. Druga opcja pozwoli na modyfikacje terenu tak, aby np. droga znajdowała się na określonej wysokości, a teren wokół dostosował się do niej automatycznie.

Wszystkie elementy modułu ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU wymagają wcześniejszego wprowadzenia terenu. Czy będzie on zdefiniowany punktami czy linią nie ma większego znaczenia, ale płaszczyzna terenu musi być zdefiniowana. W module zostały dodane opcje modyfikacji płaszczyzny terenu, podczas ich używania wybieramy, który teren modyfikujemy, czy projektowany czy istniejący. Domyślnie płaszczyzna terenu istniejącego w systemie ArCADia 6.7 została wyłączona, jeśli będzie potrzebną wystarczy kliknąć granatową żarówkę w oknie Menadżera projektu. Wśród modyfikacji terenu znajdują się opcje do wprowadzania wzniesień i zagłębień terenu. Tylko wartość definiuje czy będzie to górka czy dołek, ale możemy je definiować wskazując jedne punkt, który będzie najwyższy lub najniższy lub większy obszar, czyli obrys kolejnego poziomu. Wprowadzając kolejne modyfikacje możemy odnosić się do już zastanego terenu lub podawać rzędne globalne. W zagłębienia terenu możemy wprowadzać wodę zaznaczając w oknie dialogowym Włącz wodę lub wśród opcji modułu wybierając Akwen. Dodatkowo można wprowadzić basen, który wraz z obrysem uzyska ścianki boczne i poziome dno. Basen może być całkowicie lub tylko częściowo zagłębiony w terenie.

Po zdefiniowaniu terenu, umieszczeniu chodników do projektu można wprowadzić rośliny. ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU posiada obiekt typu drzewo, które potraktowane schematycznie na widoku 3D pozwala na zaprojektowanie dowolnej wielkości projektu. W opcjach rośliny istnieje jednak możliwość zmiany zarówno symbolu rzutu jaki i widoku 3D. Roślinę możemy podmienić na dowolny element z biblioteki obiektów 3D, dzięki czemu projekt może wyglądać tak:

Lub tak:

 

Jeśli projektujemy zieleń przydomową, to wielkość działki możemy określić przez zadanie ogrodzenia. Bramy i furtki możemy wyprowadzić z biblioteki obiektów 3D.

Wśród zestawie modułu znajdują się powierzchnie wprowadzonych obszarów, zestawienie roślin oraz długości i rodzaj ogrodzeń.