Balustrada na schodach

Od wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0 istnieje możliwość wprowadzenia do projektu balustrady. Można ją wstawić na tarasach, balkonach czy np. na schodach. Nie jest ona wprowadzana automatycznie wraz ze schodami, ale po zaznaczeniu istniejących w projekcie schodów z okna edycji lub ze wstążki Architektura można wybrać opcje Wstaw balustradę na schody. Dostosuje się ona wówczas do biegu i wstawi słupki na środku głębokości stopnia. Program dobierze optymalny rozstaw słupków lub pozwoli na wprowadzenie go na co któryś stopień. Będzie pamiętał położenie słupków i nie da ich przesunąć np. o 5 cm. Z założenia słupek ma znajdować się na środku głębokości stopnia. Istnieje możliwość odznaczenia automatycznego położenia słupków na stopniach, znajduje się ona w oknie właściwości balustrady. Ale zacznijmy od wstawienia balustrady na schodach.

W projekcie mamy wprowadzone schody.

Zaznaczamy je i z okna edycji wybieramy opcję Wstaw balustradę na schody.

W wyświetlonym oknie definiujemy z której strony biegu znajdzie się balustrada i w jakiej odległość. Możemy także wejść we właściwości i jeszcze przed wstawieniem zdefiniować parametry balustrady. Powiedźmy, że zrobimy to po wprowadzeniu. Wprowadzamy tylko odległość balustrady od krawędzi, domyślnie odległość jest połową szerokości stopnia. Po kliknięciu na OK balustrada została wprowadzona.

Wejdziemy we właściwości, żeby ją zmodyfikować.

W panelu Zarządzanie elementem mamy dojście do biblioteki, jeśli zapiszemy jakieś balustrady do biblioteki globalnej, to będziemy z nich mogli korzystać w kolejnych projektach. Ta część okna pozwala tez na zapisanie stworzonej balustrady do biblioteki globalnej i projektu.

W panelu Wygląd mamy podgląd balustrady. Domyślnie jest on ustawiony a widok z góry, żeby łatwiej odnaleźć segmenty balustrady w tabeli poniżej. Podgląd ten można przełączyć na widok 3D. W tej części okna można zdefiniować powierzchnie i pisaki elementy. Proponuje powierzchnie zadawać po zdefiniowaniu balustrady, ponieważ zmieniają się one w zależności od wybranego skryptu, czyli np. rodzaju słupka. Czasem może to być tylko jedna a czasem dwie powierzchnie.

W panelu Parametry po prawej stronie znajduje się wysokość bazowa, czyli wysokość pierwszego słupka balustrady (przy poziemnej balustradzie wszystkie słupki są oczywiście na tej samej wysokości), od tej danej liczona jest wysokość znajdująca się w tabeli po lewej stronie okna. Wysokość słupków określa nam wysokość balustrady. Tabela znajdująca się po lewej stronie panelu umożliwia włączanie i wyłączanie poszczególnych słupków oraz wypełnień. Można także definiować ich rozstaw i położenie wysokości. Przy tym jednak musimy pamiętać, że jeśli jest to balustrada na schodach, to minimalny rozstaw słupków będzie wynosił głębokość stopnia i program będzie tą daną pamiętał. Nie pozwoli zmienić inaczej rozstawu niż co wielokrotność stopnia.

Jeśli klikniemy na pierwszą ikonę wypełnienia i słupka znajdującą się w tabeli, to na górze będziemy mieli opcję, która pozwoli na „odczepienie” słupków od schodów. Po tej operacji program nie będzie już wprowadzał słupków zawsze w środek stopnia, rozstaw będzie mógł być inny. Należy jednak pamiętać, że podawany jest maksymalny rozstaw, program w danym segmencie wprowadza równe odstępy między słupkami.

Panel Parametry typu to zbiór danych poszczególnych elementów balustrady. Na oddzielnych zakładkach znajdują się kolejne części składowe balustrady: Słupki, wypełnienie, obramowanie, mocowanie i poręcz. Domyślnie każdy lament jest włączone, jeśli chcemy, żeby czegoś nie było wybieramy odpowiedni skrypt, np. Słupki puste, czy Wypełnienie puste. Typy elementów wybieramy z listy Skrypt, wraz z nim zmieniają się dostępne parametry. Dla przykładu dla słupka prostokątnego będziemy mieli dostępne ustawienie wyłącznie szerokości i głębokości, ale jak wybierzemy słupek z detalem, to dojdą nam ustawienia wielkości dekoru i jego położenia.

Ostatni panel Operacje pozwala na zmianę kierunku wprowadzania balustrady. Jest to przydatne przy słupkach profilowanych, żeby ich wybrzuszenie np. wychodziło na zewnątrz lub przy wypełnieniu z dekorem co drugi słupek, żeby prawa i lewa balustrada zaczynały się od tego samego słupka wypełnienia.