ArCADia-IFC

Do tej pory import i eksport plików IFC był w module ArCADia-ARCHITEKTURA. Od wersji 6.5 systemu ArCADia BIM będzie to nowy moduł na własnej licencji. ArCADia-IFC, prócz importu i eksportu architektonicznych elementów, ma teraz możliwość eksportowania wszystkich elementów sieci i instalacji wprowadzonych do projektu. Będzie można cały projekt zaimportować do np. programu Revit i tam sprawdzić kolizje itp. elementy.

Przy imporcie plików IFC także nastąpiła zmiana, ponieważ tu także są czytane inne elementy niż architektoniczne. Zaimportować też można obiekty sieci i instalacji jako obiekty 3D. Obiekty te muszą być odpowiednio zapisane:

  1. Muszą posiadać reprezentację kształtu, czyli IfcShapeRepresentation.
  2. Reprezentacja ta musi mieć ustawiony RepresentationIdentifier na wartość Body lub Explicit Shape.
  3. Reprezentacja ta musi posiadać co najmniej jeden IfcRepresentationItem typu IfcFacetedBrep lub IfcFaceBasedSurfaceModel.

Po zaczytaniu do projektu systemu ArCADia we właściwościach obiekty te mogą mieć tabelę z informacjami o nazwie, wartości i jednostce, o ile będą miały przypisany IfcPropertySet.

Wszystkie obiekty importowane do systemu ArCADia są konwertowane na jej elementy, jeśli tylko obiekt importowany nie jest zapisany niezgodnie z logiką systemu (np. dwa stropy na kondygnacji, których obrys się nachodzi, co w ArCADii jest niedozwolone). Czyli jeśli nie da się go przekonwertować na obiekt systemu ArCADia, to w projekcie nie będzie występował.

Po zaimportowaniu pliku z formatu IFC elementy typu ściana będą miały określoną ilość warstw. W oknie właściwości ściany będzie informacja, z czego dana warstwa się składa, ale na rzucie warstwa nie będzie miała kreskowania. Związane jest to z różnicą między bibliotekami materiałów dostępnymi w każdym programie (np. Revit czy ArchiCAD).