Nowości w wersji ArCADii-ARCHITEKTURZE 8

W lutym 2016 wyjdzie nowa wersja ArCADii-ARCHITEKTURY, w której doszło kilka nowych opcji, a kilka zostało zmodyfikowanych. Zacznę od tego, że zostały zmienione schody, które w oknie właściwości można modyfikować z monolitycznych na monolityczne ze stopnicą, policzkowe lub można wprowadzić ażurowe z samą stopnicą.

a1-2

Zmienił się również otwór w stropie nad schodami, ale tylko ten wprowadzany wraz z nimi. Widać przez niego schody, więc już nie trzeba włączać schodów z kondygnacji poniżej.

Zostały zmienione elementy prętowe, które w zależności od sposobu wprowadzenia mają inne opcje modyfikacji. Do wstawiania słupów została dodana opcja multiwstawiania, która pozwala na wstawienie np. kilku słupów jednocześnie, zadając odległość i ilość wprowadzanych elementów. Wprowadzone elementy można „policzyć” w specjalnym wykazie, w którym znajdą się także elementy zaimportowane z pliku .f3d. Plik taki można zapisać w programie R3D3-Rama 3D.

a1-3

 

Zmienione zostało wprowadzanie obiektów 2D i 3D: Po wskazaniu lokalizacji należy pokazać kierunek, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem wchodzić do właściwości elementu. Skoro już mowa o obiektach 3D, to po ich wstawieniu można je obracać nie tylko w kierunku równoległym do osi Z. Dowolny obrót dostępny jest z okna właściwości po zadaniu odpowiedniej wartości w osi X lub Y. Domyślnie nie zostaje odrysowany symbol 2D dla elementu. Ta opcja jest wybierana przez użytkowania w oknie właściwości przed wyjściem z niego.

a1-5

 

Dodatkowo istnieje możliwość włączenia obiektów 3D na przekroju, choć domyślnie są one niewidoczne, a obiekt 3D teraz można zapisać z dowolnych kilku elementów systemu, np. brył.

kominek

 

Standardowe okna otrzymały możliwość modyfikacji wysunięcia parapetu ze ścian, długość parapetu można zadać zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz (czyli od strony opisu). Dodatkowo można zadać grubość parapetu. Skoro mowa o stolarce, to w oknach i drzwiach specjalnych pojawiły się nowe elementy, np. drzwi obrotowe, ewakuacyjne, garażowe itp. Okna specjalne otrzymały standardowe kształty z podziałem na jedno-, dwu- i trójdzielne z podziałami lub lufcikami.

okna skrupt-2d drzwi skrupt-2d

 

Zmodyfikowany został także otwór, któremu dodano opis, oczywiście z możliwością jego wyłączenia. Opis elementu także uległ zmianie, a w zasadzie może ulegać wszelkim modyfikacjom. Do wykazu materiałów można dodawać i usuwać zadane w elemencie materiały (bez modyfikacji ściany czy stropu), można je modyfikować i zmieniać kolejność.

 

Kolejna zmiana to zadanie położenia geograficznego przy wstawieniu róży wiatrów, określane jako współrzędne lub wskazanie miasta na liście. Ten wybór i kierunek wprowadzonej róży ma wpływ na linijkę słońca, którą można wykorzystać po zadaniu dodatkowo daty i godziny w opcjach renderingu, czyli dla stworzenia wizualizacji np. w dniach równonocy.

li-4

li-5

Do nowych opcji należy eksport podrysu projektu do programu R3D3-Rama 3D, który pozwala na przeniesienie siatki osi wraz ze wszystkimi dachami jednocześnie.

Kolejną nowością jest tworzenie zestawu materiałów wybranych obiektów systemu ArCADia BIM, czyli wyliczane są cegły, wełna mineralna i pozostałe elementy, z których powstają ściany, słupy czy dachy. Zestawienie wstawiane jest na rzut, ale może być eksportowanie do pliku RTF, CSF lub do programu Ceninwest jako poszczególne zestawienia lub całość.

W cały systemie opcja eksportu do pliku RTF została lekko zmodyfikowana, ponieważ otwiera ona nowy program – edytor ArCADia-TEXT. Program pozwala na edycję zestawienia, wprowadzenie tekstu czy też jego edycję, wprowadzenie np. logo jako pliku rastrowego czy wydruku. Zapisać zestawienia można w następujących formatach: RTF, DOC, DOCX, TXT oraz PDF.

Na uwagę zasługuje jeszcze numerowanie więźby: Opis włączany jest automatycznie, można wybrać elementy, które będą opisane i jak będzie wyglądał opis (czy tylko numer, który zgadza się z numerem elementu w wykazie, czy też wielkość przekroju i długość).

wiezba7