Edycja balustrady

Wprowadzoną balustradę głównie modyfikujemy w oknie dialogowym zmieniając jej parametry, skrypty poszczególnych elementów, czy np. przez wyłączanie poszczególnych słupków. Mamy jednak możliwość jeszcze dodatkowych modyfikacji.

Możemy dodawać i usuwać punkty na balustradzie. Dodanie punktu wprowadza we wskazanym miejscu słupek, który dzieli dotychczasowy segment balustrady na dwie części. Dodanie takiego słupka może być po to, żebyśmy np. mogli zmienić rzut balustrady, po tym jak zmieniliśmy kształt tarasu lub po to, żeby w konkretnym miejscu wprowadzić słupek. Usuniecie punktu oczywiście usuwa słupek, co może tylko przestawić słupki lub zmienić rzut jeśli np. usunięty słupek stał na narożniku balustrady. Przy korzystaniu z tej opcji czasem przeszkadzają punkty zaczepienia, które uniemożliwiają wprowadzenie lub usuniecie słupka.

 Zamień stronę

Opcja przydaje się np. przy słupkach profilowanych, jeśli na jednej krawędzi słupki idą w nieodpowiednią stronę. Użycie opcji pozwoli, żeby wygięcie słupków było odpowiednio na zewnątrz lub wewnątrz.

Segment balustrady, to nie jest przestrzeń między słupkami, a odcinek balustrady idący pod tym samym kątem. Może mieć tylko jeden słupek i wypełnienie, a może mieć kilka słupków i wypełnień.

[obrazek]

Na powyższym zrzucie zaznaczony jest segment balustrady, który ma jedne słupek i jedno wypełnienie. Pierwszy segment tej balustrady ma 3 słupki i 3 wypełnienia. Jeśli balustrada na schodach byłaby wprowadzona od krawędzi biegu zgodnie z sugestią programu, wówczas dwa pierwsze segmenty byłyby jednym segmentem. Przybliżenie balustrady do krawędzi zmienia jej sposób wprowadzenia i dodaje słupek na przedostatnim stopniu, żeby tu zmienić kawałkiem nachylenie balustrady. Jeśli usuniemy ten segment opcją  Usuń segment, to balustrada zostanie podzielona na dwie części, a zaznaczony fragment nie będzie istniał.

Jeśli chcielibyśmy się pozbyć tego małego segmentu lepiej byłoby użyć opcji  Usuń punkt. zmieni się jej kąt i rozstaw słupków.

Przy tej operacji musimy jednak sprawdzić położenie słupków i może dostosować ich wysokości.

Opcja  Podziel balustradę dzieli ją na dwie części we wskazanym miejscu. Dzięki temu np. część można usunąć jeśli na tym fragmencie schody dochodzą do ściany. Można też w taki przypadku zmienić część balustrady wyłączając wszystko prócz poręczy.

Po zaznaczeniu balustrady widać uchwyty, są one wprowadzone na każdym segmencie. Przesuwając taki uchwyt pozostawiamy słupek na tej samej wysokości, tylko go przesuwamy.

Jeśli chcemy wydłużyć balustradę idącą na schodach, tak aby zachować jej kąt, to należy wybrać spośród opcji modyfikacji  Wydłuż/skróć balustradę.