Biblioteka typów

Edytor biblioteki typów, bo tak dokładnie nazywa się okno biblioteki typów dostępny jest ze wstążki System. Okno podzielone jest na dwie części: Bibliotekę globalną i Bibliotekę projektu, ale za nim o tym, to w górnej części okna znajdują się dwie listy. Pierwsza od lewej to lista branż, czyli modułów dostępnych w systemie ArCADia. Druga, ta po prawo jest zależna od pierwszej, ponieważ pokazuje obiekty dostępne w wybranej po lewo branży. To co jest dostępne w bibliotekach globalnej i projektu jest właśnie uzależnione od obu tych list.

Czyli w pierwszej liście wybieramy branże.

W drugiej liście wybieramy interesujący nas element, czy też raczej grupę elementów. A wówczas w części Biblioteka globalna i/lub Biblioteka projektu pokazują się dostępne Typy obiektów. Biblioteka globalna jest nieedytowalna. Można z niej wybierać elementy, ale nie da się ich modyfikować i usuwać. Można je kopiować, ale wówczas trafiają już do biblioteki użytkownika lub projektu.

Biblioteka globalna nie dla wszystkich elementów przewiduje domyślne typy. Są obiekty, jak np. Elementy stalowe, które mają sporą bibliotekę, podzieloną na katalogi i podkatalogi. Są elementy, które mają kilka domyślnych typów, ale są też takie, np. kominy, które nie mają domyślnych obiektów. Dla takich elementów, ale i dla pozostałych można tworzyć Typy samodzielnie. Typy możemy zapisywać podczas projektowania w oknie właściwości poszczególnych elementów.

Większość obiektów systemu ArCADia w górnej części okna właściwości posiada panel Zarządzanie elementem, gdzie pierwszym od góry zielonym plusem można zapisać Typ dla danego obiektu. To czy trafi on do Biblioteki globalnej i będziemy go mogli używać w kolejnych projektach, czy będzie wyłącznie w bibliotece projektu zależy od wyboru, jaki dokonamy w poniższym oknie, które właśnie pojawi się po kliknięciu na pierwszy od góry zielony plus.

Nad polem Nazwa mamy możliwość wyboru katalogu, do którego zapiszemy nasz typ, ale jest on dostępny wyłącznie wówczas, jeśli jakiś katalog jest już wprowadzony w bibliotece. Jeśli, tak jak np. w bibliotece ścian katalogu nie ma, wszystkie typy są wymienione, bez segregacji, to możemy podać wyłącznie nazwę typu i w jakiej bibliotece ma być on zapisany.

Trochę inaczej wygląda sytuacja, jeśli Typ jest definiowany bezpośrednio w oknie Edytor biblioteki typów.

W oknie zarówno dla biblioteki globalnej jak i projektu mamy możliwość dodania katalogu. Wszystkie typy zapisane przez nas, w obu bibliotekach są edytowalne. Można by zapytać w jaki sposób, skoro wyżej napisałam, ze Biblioteka globalna jest nie edytowalna. Właśnie, tak jest, ale… jest ona nieedytowalna tylko w części Biblioteka standardowa, a Biblioteka użytkowania jest w pełni edytowalna i to ja można dzielić na katalogi i definiować jako własną.

Pomiędzy bibliotekami znajdują się strzałki, które pozwalają na kopiowanie wszystkich lub tylko wybranych typów miedzy bibliotekami.

W bibliotece projektu, żeby zaznaczyć, czy Typ jest używany, czy nie na końcu wiersza pokazany jest znacznik – zielony ptaszek. Jeśli go nie ma, znaczy, ze typ jest nieużywany i można go z projektu usunąć. Można oczywiście usunąć też typ używany, wówczas obiekty, które były w typ typie zapisane stracą zapisany typ, ale pozostaną w projekcie. Zostanie wyłącznie usunięta informacja zapisu danego elementu. Jednak lepiej usuwać tylko typy, z których nie korzystamy, ponieważ duża ich ilość będzie miała wpływ na szybkość działania projektu.

Przy instalacji kolejnych wersji programu biblioteka jest automatycznie konwertowana w chwili uruchomienia nowej wersji programu, co za pierwszym razem będzie chwilę trwało. Biblioteka musi zostać automatycznie przekonwertowana, aby typy z wcześniejszych wersji można było używać w dalszym ciągu.