Otwieranie projektów miedzy wersjami programu ArCADii, INTERsoft-INTELLICAD i innymi programami CAD

System ArCADia wspomagający projektowanie BIM jest integralną częścią programów ArCADia, ArCADia LT i ArCADia PLUS. Można go także zainstalować na programie AutoCAD (ArCADia AC). Projekty, które są rysowane opcjami tego systemu są widoczne jako elementy CAD, ale mają właściwości odtwarzanie, modyfikowane i widoczne tylko na tym systemie. Oznacza to, że projekty można otwierać na dowolnych programach CAD, rysunki wówczas będą widoczne dokładnie tak jak zostały stworzone, ale dostępu do właściwości obiektów i ich widoku 3D nie będzie.

Poniżej przykładowy projekt otwarty w programach:

ArCADia

ArCADia LT

ArCADia PLUS

Inne programy CAD, między innymi program INTERsoft-INTELLICAD powyższy projekt otworzą następująco:

Jak widać powyżej rzut, przekrój, elewacji i zestawienia wyglądają identycznie. Nie ma widoku 3D i po zaznaczeniu np. ściany dostaniemy informacje, że jest to blok. Nie będzie żadnych informacji o własnościach fizycznych materiałów, które w ścianie się znajdują.

Jeśli na takim projekcie zostaną dokonane modyfikacje, to po powrocie do systemu ArCADia, będą one pokazane na rzutach, przekrojach, ale nie w 3D. Opcja Napraw projekt przywróci zmodyfikowane rzuty i przekroje do postaci, jakie zostały przez system zapamiętane.

Jeśli rysujemy projekty w systemie ArCADia i współpracujemy np. z instalatorami pracującymi na innych programach CAD, to ułatwmy sobie i im pracę. Przed przesłaniem dokumenty rozłóżmy wszystkie rzuty obok siebie (opcja Wstaw rzut dostępna jest na wstążce System). Zapewnimy sobie tym bezstratny powrót projektu. Możemy też przekształcić jakieś widoki w rysunek, jeśli wiemy, że mogą one ulec zmianie, dzięki temu po ponownym otworzeniu projekty na systemie, będziemy widzieć modyfikacje np. na rzucie i łatwiej będzie nam zmodyfikować bryłę budynku.

Można przed wysłaniem projekt spłaszczyć, ale tej opcji nie polecam, ponieważ nie da się już niczego poprawić opcjami systemu, gdyż już zostanie on odłączony od projektu. Będą w nim już tylko rysunki, bez dodatkowych informacji, bez możliwości wprowadzenia zestawień, czy modyfikacji bryły. Będziemy wówczas mogli edytować wyłącznie linie i tego typu elementy rysunku CAD.