Zmiana typu elementu

Zmień typ, to opcja dostępna na wstążce System. Opcja jest troszkę ukryta, ponieważ znajduje się jako druga pod ikoną rozwijalną Biblioteka typów.

Opcja pozwala na szybką podmianę jednego stylu na inny. Można w ten sposób wymienić typ ściany, okna, rury wodociągowej czy dowolnego innego obiektu systemu ArCADia, któremu możemy zapisać typ. Wymiana typu będzie przeprowadzona w całym dokumencie, we wszystkich budynkach, na wszystkich kondygnacjach. Jednym wyborem, kilkoma kliknięciami zmienimy np. kilak lub kilkanaście okien jednocześnie, będzie to zależało, ile razy wymieniany typ był użyty.

Po wywołaniu opcji należy zaznaczyć element, który chcemy podmienić, czyli ten, który już w dokumencie nie będzie używany, przynajmniej po chwili ponownego jego użycia. Po zaznaczeniu elementu np. ściany program sczytuje jego Typ i wyświetla okno, w którym możemy wybrać inny typ do podmiany. Typ może znajdować się w bibliotece projektu lub globalnej.

 

Tu uwaga: opcja ta jest dostępna wyłącznie dla elementów zapisanych jako Typ. Jeśli ściana, czy też inny obiekt nie jest zapisany, to program nie wyświetli powyższego okna. W obszarze poleceń wyświetli komunikat:

<Wybierz element>: Wybierz element z zastosowanym typem

Czyli podsumowując opcja Zmień typ jest dostępna dla elementów zapisanych w typie i można ten typ zmienić wyłącznie na inny zapisany w dowolnej bibliotece typ.