Brak elementów na 3D, a są na rzucie

System ArCADia pracuje na widokach. Domyślnie wstawiony jest widok typu Rzut i można włączyć podgląd bryły w Widoku 3D.

ar_4-02

 

Ponadto, w zależności od branży, można wprowadzać dodatkowe widoki. W architekturze jest to Przekrój, a np. w instalacjach wodociągowych Aksonometria, Rozwinięcia i Profile.

ar_4-01

 

Należy pamiętać, że niezależnie od projektu czy branży każdy widok ma oddzielnie definiowane drzewo projektu, które pozwala niezależnie od innych widoków wyłączać i włączać elementy, blokować je czy zmieniać im kolor.

ar_4-03

Widok Rzutu – drzewo projektu

ar_4-04

Widok 3D – drzewo projektu

ar_4-05

Widok Profil instalacji kanalizacyjnej – drzewo projektu

Oznacza to, że bardzo często co innego widzimy na rzucie, a co innego na widoku 3D.

ar_4-06

 

Przełączamy się między widokami, klikając na odpowiednią zakładkę w oknie Menadżera projektu.

ar_4-07

 

Wówczas mamy dostępne drzewo danego widoku i możemy niezależnie od innych widoków włączać i wyłączać elementy.