Multiwstawianie okien, drzwi, facjatek itd.

Jak już opisywałam nie ma kopiowania okien i drzwi poprzez opcje Kopiuj. Jest przenoszenie parametrów poprzez skopiowanie danych i ich wstawianie. Jeśli podczas wprowadzania okien wiemy już, że na danej ścianie chcemy wstawić np. 3 okna w odległości od siebie np 30 cm, to możemy skorzystać z opcji multiwstawiania.

ar2-01

 

Powyższe okno jest oknem wstawiania okien. Zaznaczona na górze ikona pozwala na zdefiniowanie ilości okien i ich rozstawu.

ar2-03

Powyżej widać domyślne dane multiwstawiania. Należy tu zauważyć, że przy tradycyjnym prowadzaniu pojedynczych elementów w oknie mamy wprowadzony 1 w Liczbie elementów. Oznacza to, że jeśli chcemy wprowadzić 3 okna jednocześnie to wprowadzamy właśnie taką liczbę dla elementów. Odstęp w osi to odległość jednej osi okna od drugiej. Jeśli np. mamy wstawić okna o szerokości 120 cm w odstępnie od siebie 30 cm, to w Odstępie w osi podajemy 150 cm. symetrii

Strona wprowadzenie to kierunek w którym wprowadzane są kolejne elementy. Poniżej przykład z zaznaczeniem punktu wstawienia z lewej krawędzi.

ar2-04

 

W taki sposób można wstawić okna, drzwi, okna/drzwi specjalne, otwory, facjatki, okna i wyłazy dachowe. Pozostałe elementy jak np. słupy można „skopiować” opcja szyk.