Spłaszczanie projektu a przekształcanie widoku w rysunek

 

W systemie ArCADia znajduje się opcja Spłaszcz dokument. Opcja ta jest przewidziana do tego, żeby wysyłając projekt do osoby współpracującej z nami, a nieposiadającej programu ArCADia, usunąć dane, których i tak nie da się odczytać. Dzięki temu w projekcie zostaną tylko rzuty, te elementy, które można bez systemu ArCADia odczytać i plik zostanie zmniejszony.

Niektórzy mylnie używają opcji, chcąc spłaszczyć widok dla jego uszczegółowienia. Szczególnie często robione jest to dla przekrojów i elewacji. Opcja ta niszczy dokument, z którego już nie będzie można zrobić wizualizacji czy dodać jakiegokolwiek innego widoku przekroju. Nie będzie też można edytować elementów systemu ArCADia (ścian, stropów, okien itd.) ani wstawić zestawień. Jeśli chcemy dopracować widok, to w jego właściwościach możemy wybrać opcję Przekształć w rysunek. Wówczas tylko ten jeden widok zostanie spłaszczony, a cały model budynku na tym nie ucierpi. Oczywiście przekrój już nie będzie odrysowywany wraz z modyfikacjami rzutu, ponieważ będzie już tylko liniami i kreskowaniem, ale będzie można stworzyć kolejne przekroje, modyfikować rzuty i wstawiać zestawienia.

Żeby wejść do okna właściwości widoku, należy na zakładce tego widoku w oknie Menadżera projektu kliknąć prawym klawiszem myszy i z menu wybrać Właściwości widoku.

ar_5-01

Widoku przekształconego w linie nie da się przywrócić, tak samo jak nie da się przywrócić modeli budynku w spłaszczonym pliku.