Facjatka bez ściany szczytowej

20Opisywałam już wstawianie facjatki, która ma ścianę szczytową przejętą z elewacji budynku. Czas na facjatkę, która jest wstawiona w głębi połaci. Pamiętajmy, że facjatka w module ArCADia-ARCHITEKTURA to jedna, dwie lub 3 połacie dachu i zazwyczaj dwie ścianki boczne (obu nie da się wyłączyć). Facjatka nie wprowadza ściany przedniej.

Po wprowadzeniu facjatki dobrze jest wejść w jej właściwości i zdefiniować między innymi Wys. osadzenia, żeby podwyższyć element.

Ściana przednia musi być wprowadzona oddzielnie i jest to zwykła ściana, taka same jak inne. Dlatego wprowadzamy ją analogicznie do innych ścian, dbając tylko o to, żeby jej krawędź pokrywała się z obrysem facjatki.

Następnie zaznaczamy wprowadzone przednie ściany facjatki lub facjatek i w oknie właściwości zaznaczamy ikonę Wysokość ustalona.

Uaktywni się pole Poziom dolnej krawędzi, gdzie będzie można wpisać wysokość, na której ma się zacząć ściana, czyli wysokość, na której dochodzi ona do połaci. Jeśli wartości nie znamy, możemy ją zmierzyć na przekroju.

Ostatnią fazą wstawiania facjatki jest docięcie ścian, czyli zaznaczenie dachu na rzucie lub w widoku 3D i wybranie z okna edycji Dotnij elementy.

Zazwyczaj facjatka wprowadzana jest nie tylko po to, żeby podwyższyć „skośny sufit” pomieszczenia, ale także w celu doświetlenia pomieszczenia. Okna wprowadzamy w ściany, pamiętając, że wysokość parapetu definiowana jest od dolnej krawędzi ściany, a nie od zera kondygnacji.