Daszek nad wejściem lub wysunięcie fragmentu okapu – część 2

Wyciągnięcie połaci przy krawędzi dachu tworzy się podobnie, ale w innych miejscach powinny być dodane punkty.

Nad tarasem stworzymy wysuniecie, będzie ono po przeciwnej stronie dachu niż daszek nad wejściem. Zaznaczamy dach i dodajemy 2 punkty. Jeden na szerokości tarasu, a drugi między krawędzią połaci a szerokością tarasu.

Nie docinamy dachu przy wstawianiu punktów.

Jeśli zdarzy się, że program przy wstawianiu punktów pokaże komunikat, że nie może zmodyfikować dachu, to należy punkty umieścić w innych miejscach i je później przesunąć. Ale pamiętajmy, że w tym przypadku, dodatkowe punkty można wprowadzić wyłącznie na obrysie okapu, nie od strony ściany szczytowej.

Po wyznaczeniu punktów musimy narysować linie pomocniczą, która określi miejsce przesunięcia połaci. Jeśli np. połać ma być tu wysunięta na 200 cm względem ściany budynku, to musimy odliczyć od tej wartości okap ( w tym przypadku 30 cm) i narysować linie oddaloną od ściany na 170 cm.

Włączamy opcję Linia i punkt zaczepienia Od, pokazujemy punkt w narożniku budynku, kierunek wysunięcia połaci, podajemy odległość i zatwierdzamy.

Teraz punkt 2 z poprzedniego zrzutu przesuwamy na początek linii (na punkt końcowy z lewej strony). Nie docinamy elementów.

Znów zaznaczamy dach i narożnik dachu (ten po prawej stronie) przesuwamy na koniec linii, czyli pionowo w górę.

Znów nie docinamy elementów poniżej.

Zaznaczamy dach i wchodzimy we właściwości. Połać idąca prostopadle do spadku wody z dachu będzie ściana szczytową, więc zaznaczamy pole w odpowiednie kolumnie, a połaci nr 2 zadajemy odpowiednią wysokość ścianki kolankowej poprawiając ją, aż do uzyskania odpowiedniego wyglądu dachu.

Na koniec zatwierdzamy dane i docinamy elementy.