Definiowanie opakowania

W module ArCADia-ARCHITEKTURA znajduje się opcja zestawienia materiałów. Opcja wstawia zestawienia, które zostały już opisane. Jednakże jest do nich sporo pytań, głownie o powierzchnie np. podana w zestawieniu ścian i ostatnią kolumnę, czyli opakowanie. Zacznijmy od powierzchni, która nie jest powierzchnia wykończeniową, czyli wyliczeniem np. powierzchni malowania ścian. Jest to powierzchnia cięcia ścian na rzucie, która jest brana do obliczania objętości ściany, a w zasadzie każdego materiału znajdującego się w ścianie.

Opakowania zaś, to pozycja, która z objętości może nam wyliczyć ilość sztuk danego materiału. Może, to znaczy, że obliczy jak zdefiniujemy opakowanie. Domyślnie zestawienie jest wprowadzane z opakowaniem typu paleta i wielkością cegły, czyli elementu, który się na niej znajduje. Nie będzie więc pasowało to to wszystkich materiałów. Może także nie pasować do zamówienia cegły, ponieważ w zależności od producenta, sklepu lub hurtowni ilość elementów na palecie może być różna. Dlatego takie opakowania musimy zdefiniować samodzielnie, zapisać ich typ i korzystać przy każdym następnym projekcie. Bibliotekę opakowań można modyfikować, dodawać nowe elementy, dokładnie tak samo jak bibliotekę ścian, czy np. drzwi.

To jest domyślne opakowanie przy wstawieniu zestawienia.

Jeśli w zestawieniu mamy np. styropian, to powyższe opakowanie nie będzie pasowało. Trzeba dla styropianu zadać rodzaj Paczka, podać wielkość elementu/paczki, grubość elementu i ilość sztuk w paczce. Dla przykładu:

Wchodzimy we właściwości wprowadzonego zestawienia w panelu Parametry wciskamy przycisk Edytor zawartości. Znajdujemy odpowiedni materiał (dla ułatwienia możemy sobie rozszerzyć okno, przesuwając kursor na bok okna i trzymając lewy klawisze wciśnięty rozsuwamy tabelę, żeby widzieć wszystkie kolumny) i klikamy w kolumnie Ilość [sztuki/opakowania].

W przypadku styropianu wielkość paczki częściowo pokrywa się z wielkością pojedynczego styropianu Jego szerokość i wysokość będzie taka jak paczka. Grubość w tym przypadku 10 cm, a paczka ma 60 cm, ponieważ mieści się w niej 6 sztuk styropianu.

Tak zdefiniowany materiał zapisujemy opcją  Zapisanie w bibliotece typu utworzonego na podstawie aktualnych ustawień elementu.

Nazwa opakowania powinna zawierać jak najwięcej informacji, żeby przy kolejnych projektach nie mieć wątpliwości co do danych elementu. Żeby zdefiniowane opakowanie można było użyć w kolejnych projektach należy zaznaczyć opcję Zapisz w bibliotece globalnej. Zapis w bibliotece projektu pozwoli na wykorzystanie tego opakowania w tym projekcie, przy tym lub innym zestawieniu.

Bibliotekę typów można podzielić, np. po to, żeby łatwiej odnaleźć elementy. Podział ten można wprowadzić w oknie Edytor biblioteki typów (opcja dostępna ze wstążki System, grupy Biblioteki- Biblioteka typów) za pomocą opcji  Dodaj nowy folder.

Typy opakowań można definiować w powyższym oknie, jeśli jakieś opakowanie ma być umieszczone w konkretnym katalogu, to najpierw zaznaczamy ten katalog, a następnie klikamy  Dodaj nowy typ. Definiujemy, podajemy nazwę i zatwierdzamy. Jeśli zapisujemy typ podczas pracy nad projektem to pamiętajmy o wyborze katalogu z listy Folder.