Daszek nad wejściem lub wysunięcie fragmentu okapu

Już o tym pisałam, ale pytania na temat modyfikacji dachu nadal są. Zaczniemy od daszku nad wejściem, czyli wysunięcia środkowej części dachu.

Przykład domku, w którym zmienimy istniejący dach wysuwając fragment połaci przed obecny okap.

Zaczynamy od zaznaczenia dachu.

Po zaznaczeniu dachu uchwyty (niebieskie kwadraty) powinny znajdować się na narożnikach (w tym przypadku jest ich 4), na środku przy opisie dachu i na środku połaci przy jej opisie (w tym przypadku 2). Istotą jest to, żeby więcej tych uchwytów nie było. Oczywiście więcej niż jest to niezbędne. Jeśli mamy bardziej skomplikowany rzut narożników będzie więcej i zapewne połaci i ich opisów też. Ale pamiętajmy, żeby nie było żadnych dodatkowych punktów na obrysie, bo one tylko mogą utrudnić definicje dachu. Jeśli mamy jakieś niepotrzebne punkty to usuńmy je przed przystąpieniem do dalszej pracy. Inaczej może być tak, że program nie będzie w stanie zmodyfikować dachu.

Usuwamy niepotrzebne uchwyty zaznaczoną powyżej opcją.

Skąd mogą się brać nadprogramowe uchwyty? Np. z niedokładności łączenia ścian. Jeśli rysujemy ściany krawędzią zewnętrzną, może się zdarzyć, że gdzieś wysuniemy ścianę choćby o pół centymetra. To wystarczy, żeby przy automatycznym wstawianiu dachu utworzyła się połać.

Jeśli wszystko jest poprawnie narysowane, to dodajmy punkty na obrysie. Jeśli wysunięcie ma być równoległe do połaci, to dodajemy 4 punkty.

Klikamy na Dodaj punkt i umieszczamy je na obrysie dachu. Dwa umieszczamy na szerokości wysunięcia i dwa w tym zadanym odcinku. Ich miejsce nie jest już istotne, ponieważ będą one przesunięte, ale musimy uważać, żeby nie wstawić ich w miejsce innych punktów.

Po wskazaniu punktów zatwierdzamy wprowadzenie poprzez prawy klawisz myszy lub Enter.

Zostanie wyświetlone pytanie: Dociąć elementy poniżej? Ponieważ dach zaraz będzie jeszcze modyfikowany to klikamy Nie.

Zaznaczmy dach i punkt oznaczony na powyższym zrzucie jako 3 przesuwamy w miejsce docelowe, czyli na krawędź schodów. Znów pojawi się pytanie: Dociąć elementy poniżej? i znów odpowiadamy Nie.

Ponownie zaznaczamy dach i przesuwamy uchwyt oznaczony poprzednio (na zrzucie) jako 4.

Znów zostanie wyświetlone pytanie: Dociąć elementy poniżej? I ponownie odpowiadamy Nie jeśli chcemy wyciągnąć połać, Tak jeśli dodamy dwuspadowy daszek nad wejściem.

Łatwo odgadną, że jeśli daszek nad wejściem miałby być dwuspadowy, to jedną (środkową) połać musimy zaznaczyć jako ścianę szczytową. Oczywiście taką operacje wykonujemy we właściwościach dachu. Położenie daszku definiujemy poprzez wysokość ścianek kolankowych pod dodanymi połaciami.

Ale chodziło mi o wysunięcie dachu, a nie tworzenie dodatkowego daszku nad wejściem, więc trochę inaczej trzeba zmodyfikować dach. Połacie boczne wysunięcia będą ściankami szczytowani, a połać środkowa będzie miała spadek.

Jeszcze nie zatwierdzamy, ponieważ połać 3,8 i 4 powinna się scalić. Wówczas uznamy, że dach jest dobrze zdefiniowany. W tym celu musimy zmodyfikować wysokość ścianki kolankowej połaci 8 lub 3 i 4. W tym przypadku zmodyfikuje połać 8, ponieważ nie chce zmieniać położenia dachu na poddaszu.

Czasem nie jest łatwo wprowadzić odpowiednią wysokość, trzeba próbować, najlepiej, żeby połcie się połączyły, lub jak najmniej było widać łączenie.