Paczka projektu

Projekty tworzone w systemie ArCADia są zapisywane w plikach dwg. Ale co tak naprawdę w tym formacie program zapisuje?

Jeśli projekt zawiera budynek i jego instalacje lub projekt sieci zewnętrznych to w pliku dwg zostanie on zapisany, ale jeśli otworzymy ten plik w dowolnym programie CAD, którego natywnym formatem jest format dwg, to projekt będzie, ale tylko w płaskich rysunkach. 3D systemu ArCADia potrafi odczytać wyłącznie system z pliku dwg. Jeśli projekt chcemy przesłać do innego programu pracującego w systemie BIM, to eksportujemy do w formacie IFC (moduł ArCADia-IFC). Zapisują się wszystkie informacje o geometrii każdego elementu oraz informacje zawarte we właściwościach tych obiektów. Przechodzi zatem dużo więcej informacji, ale w innych programach są one głównie pokazane, ich modyfikacje są zablokowane.

Jeśli z modułu ArCADia-ARCHITEKTURA chcemy model 3D przesłać do innych programów wraz z ustawieniami powierzchni, materiałów, światłem, aby tam stworzyć wizualizację, której nie odróżnimy od zdjęcia, to eksportujemy projekt w formacie obj. Ten format będzie nas interesował, jeśli będziemy chcieli wydrukować projekt na drukarce 3D.

Zarówno w ifc jak i obj, to formaty, które zapiszą wszystkie wskazane przez nas elementy. Przy eksporcie IFC zostaje wyświetlone okno wyboru, jakie obiekty mają zostać wyeksportowane. Plik obj zapisuje wszystko, co w danym momencie jest wyświetlone w oknie Widoku 3D. Jeśli coś zostało wyłączone z widoczności, to nie zostanie wyeksportowanie. Przy zapisie w natywnym programie, nie mamy wyboru zapisywanych obiektów. Program zapisze wszystko co jest w projekcie. Wszystko, choć może nie do końca, tak jakbyśmy się tego spodziewali. Przede wszystkim chodzi o własne szablony, tekstury, obiekty2D i 3D, zaimportowanie pliki IFC, które są zapisywane, ale z informacją o tym, gdzie na komputerze się znajdują. C to oznacza? Jeśli pracujemy na własnym szablonie to będziemy mieli dostęp do niego tylko na naszym komputerze. Jeśli plik przeniesiemy na inny komputer to program przy wywołaniu pierwszego (dowolnego) polecenia systemu pokaże informacje o braku szablonu, a elementy będą od tej chwili wprowadzane z ustawieniami domyślnego szablonu. Podobnie jest z własnymi obiektami 3D, które na innym komputerze pojawią się jako białe sześciany. Właśnie dlatego trzeba pamiętać, żeby po zapisie projektu, jeśli będzie on przenoszony na inne stanowisko, należy zapisać Paczkę projektu. Opcja dostępna jest na wstążce systemu wśród opcji Komunikacji.

Po wywołaniu polecenia w katalogu, w którym jest zapisany plik, o tej samej nazwie, zostanie utworzony katalog z obiektami, szablonami, teksturami, zaimportowanymi plikami ifc lub innymi elementami, których nie ma w standardowej bibliotece programu. Ten katalog musi być przeniesiony wraz z projektem. To wystarczy, katalog i plik w tym samym katalogu pozwoli na przeniesienie całej naszej pracy na inne stanowisko.