Długości ścian wyświetlane z opisu

Do wymiarowania rysunku służą specjalne opcje wymiarujące i opisujące.

 

ar_2-01

 

  1. Wstaw wymiar dowolny – wymiar szeregowy dowolnego elementu, gdzie wymiar nie jest związany z obiektem wymiarowanym. Opcja działa na rzucie i na przekroju.
  2. Wymiaruj zaznaczony element – wymiaruje zaznaczoną ścianę, ławę fundamentową lub podciąg (przez obiekt wymiarowany musi przejść linia cięcia rzutu) i zmienia się wraz z nimi. Opcja działa wyłącznie na rzucie.
  3. Wymiaruj cały rysunek – automatycznie wymiaruje aktywną kondygnację, a dokładniej układ ścian prostych, okien i drzwi (ławy fundamentowe i podciągi, jeśli przechodzi przez nie linia cięcia kondygnacji). Opcja działa wyłącznie na rzucie.
  4. Wstaw dowolny wymiar kątowy – wymiar dowolnych elementów ustawionych pod kątem w stosunku do siebie (wymiar nie jest związany z opisywanymi obiektami). Opcja działa wyłącznie na rzucie.
  5. Wymiaruj kątowo zaznaczone elementy – wymiaruje kąt między ścianami, podciągami lub ławami fundamentowymi (wymiar zmienia się wraz z elementami, które opisuje). Opcja działa wyłącznie na rzucie.
  6. Wymiaruj promień – wymiar promienia wprowadzonej ściany łukowej. Opcja działa wyłącznie na rzucie.
  7. Wstaw kotę wysokościową – znacznik wysokości z pokazaniem wysokości względem budynku i, jeśli to jest potrzebne, względem poziomu morza. Opcja działa na rzucie i na przekroju.
  8. Wstaw opis elementu – „chorągiewka” z pokazaniem materiału użytego w zdefiniowanej ścianie, stropie, dachu czy podłodze na gruncie. Opcja działa na rzucie i na przekroju.

 

Opcja Wymiaruj cały rysunek wstawia wymiary liniowe od ścian prostych i wstawionych w nie okien, drzwi i otworów. Jeśli w projekcie znajduje się ściana łukowa, także zostanie zwymiarowana liniowo, czyli poziomo i pionowo względem ekranu. Można z powyższych opcji pokazać promień ściany.

Jest jeszcze jedno wymiarowanie ściany, które pokazuje długość, wyświetlając ja wzdłuż krawędzi ściany.

ar_2-02

Okno właściwości ściany, panel Wygląd, opcja Pokaż długość.

Po wciśnięciu przycisku Wygląd opisu wyświetlane jest okno, w którym możemy wybrać dokładność wartości, jednostkę wymiarowania i która długość będzie wyświetlona.

Opcja pokazania długości ściany dostępna jest dla ściany prostej i łukowej, ale przewidziana była głównie dla ściany łukowej. Dlatego dla niej można wybrać, którą krawędź czy oś w wartości pokazujemy.

ar_2-03

 

Dla ściany prostej wartości te są takie same, gdyż program nie uwzględnia ścian poprzecznych. Długość pokazana na rzucie jest faktyczną długością ściany, nie zaś długością ściany połączonej z inną. Dokładnie widać to na poniższym zrzucie.

ar_2-04

 

Na czerwono zaznaczone są podane wymiary ściany poziomej. Widać, że wyświetlana długość nie jest ani długością krawędzi wewnętrznej, ani zewnętrznej. Po prawej stronie został dodatkowo wprowadzony wymiar długości ściany, która idzie od osi konstrukcyjnej dolnej poziomej ściany i kończy się na osi konstrukcyjnej ściany górnej. To właśnie jest wymiar, który jest wyświetlany jako długość ściany. Dlatego do prostych ścian proponuję używać wymiarowania, a długość ściany wyświetlać dla ścian łukowych.