Siatka osi modularnych

Pracując na programie ArCADia lub ArCADia-INTELLICAD, możemy dla ułatwienia wprowadzania elementów włączyć siatkę punktów. Jej rozstaw możemy dowolnie ustawiać.

Przy projektowaniu budynków może jednak przydać się siatka osi modularnych, której najpierw zadajemy ogólny rozstaw między osiami, a potem możemy dowolnie modyfikować. Poniżej przykłady projektów z zastosowaniem siatki osi modularnych.

ar_3-01

 

ar_3-02

 

Czasem wprowadzamy siatkę osi, by na niej umieścić słupy konstrukcyjne (pierwszy przypadek), a czasem na siatce rysujemy ściany, a potem je przesuwamy wraz z osiami (drugi przypadek).

Do projektu siatkę osi modularnych możemy wprowadzić w dowolnym momencie, zarówno na samym początku, jak również na już wrysowany układ ścian. Na początku jednak dla wszystkich osi rozstaw definiujemy taki sam.

ar_3-07

 

Rozstaw między pionowymi i poziomymi osiami może być różny. Podczas wstawiania możemy definiować punkt wstawienia, który może być na środku siatki (jeśli np. wprowadzamy osie na pusty rysunek) lub np. w lewym dolnym narożniku (jeśli wprowadzamy osie na układ, czyli narożnik ścian).

Po wprowadzeniu możemy wejść do okna właściwości i każdą oś przesunąć, podając inną wartość w odległościach od poprzedniej. Jeśli nie wiemy, jaka ma to być odległość, a ściany na rzucie mamy już wrysowane, to zamiast w oknie właściwości, zróbmy to na rzucie. Po zaznaczeniu jednej osi, tej, którą chcemy przesunąć, chwytamy środkowy uchwyt (granatowy kwadrat) i przesuwamy na nowe miejsce docelowe. Uchwyty na końcach osi wydłużają ją lub skracają, a środkowy uchwyt pozwala tę oś przesunąć.

ar_3-08

 

Gdybyśmy chcieli wydłużyć lub skrócić wszystkie osi pionowe lub poziome, to najpierw wejdźmy do okna właściwości siatki osi modularnej, zaznaczmy opcję Podczas edycji zmieniaj długość wszystkich osi jednocześnie, a po zatwierdzeniu i przesunięciu jednego końca osi wszystkie automatycznie zmienią długość.

Jeśli chcemy zmienić nazwę wstawionych osi, to w oknie właściwości siatki osi modularnych, w zaznaczonym poniżej polu, wprowadzamy odpowiednią wartość: liczbę lub literę, która będzie pierwszą wartością do indeksowania. Po kliknięciu na Przeindeksuj wszystkie pozostałe osie zmienią nazwę.

Jeśli mamy więcej niż jedną siatkę osi (pierwszy zrzut), to możemy każdą oś inaczej nazwać. Poniżej zaznaczone pole pozwala na wprowadzenie nazwy dla całej siatki. Nazwa ta będzie wyświetlana w każdej tabelce osi wraz z jej własną nazwą, a dokładniej mówiąc, przed nazwą osi.

ar_3-06

 

Jeśli po wprowadzeniu i modyfikacjach siatki okaże się, że brakuje nam jakiejś osi lub mamy ich za dużo, to znów wchodzimy w okno właściwości siatki osi modularnych, zaznaczamy odpowiednią oś do skasowania i wciskamy przycisk Usuń oś. Jak chcemy oś dodać, to klikamy na Dodaj oś. Nowa oś zawsze dojdzie jako ostatnia, więc jeśli chcemy mieć ją gdzieś w środku, pomiędzy istniejącymi już osiami, to wyjdźmy z okna właściwości i na rzucie przesuńmy nowo dodaną oś na jej docelowe miejsce. Na koniec projektowania pamiętajmy tylko o przeindeksowaniu osi, żeby nazwy szły kolejno.

Jeśli chcemy zmienić wielkość czcionki w jednej osi, to zaznaczamy tę oś i w oknie właściwości zmieniamy czcionkę.

ar_3-03

ar_3-09

 

Jeśli chcemy zmienić czcionkę opisu w całej siatce, to zaznaczamy dowolną oś, z okna edycji wybieramy ikonę Zaznacz wszystkie osie z tej siatki i przechodzimy do okna właściwości Osi modularnej.

W oknie zmieniamy czcionkę.