Opis przynależności elementów (okno należy do ściany i bez niej nie istnieje)

System ArCADia BIM składa się z powiązanych ze sobą inteligentnych obiektów. Niektóre funkcjonują samodzielnie, a niektóre nie istnieją bez innych, wcześniej wprowadzonych elementów. Większość elementów przynależy do budynku i kondygnacji, a moduły sieci zewnętrznych przynależą do terenu. W ten sposób patrząc, w programie nie ma elementu nieprzynależnego do niczego :). Ale zajmiemy się teraz inną przynależnością, tak zwanymi „dziećmi”. „Dzieci” to elementy, które bez „rodziców” nie mogą istnieć; dla przykładu okno jest „dzieckiem” ściany, ponieważ nie da się wstawić okna, nie wstawiając wcześniej ściany. Tak więc do „dzieci” ściany zaliczymy: okna, drzwi i otwory (także okna/drzwi skryptowe). Innym rodzajem „dziecka” ściany jest pomieszczenie – innym, ponieważ muszą istnieć przynajmniej 3 ściany ze sobą połączone, żeby pomieszczenie powstało.

Ta przynależność jest dość czytelna, tak jak dach i jego „dzieci”. Bez dachu nie istnieją: facjatki, wyłazy, okna i otwory w dachu, nasady kominowe, bariery przeciwśnieżne, gąsiory, rynny i rury spustowe. Tu mamy dodatkowe zagłębienie, ponieważ rury spustowe nie mogę też istnieć bez rynien.

Powyżej wymienione obiekty i ich „dzieci” są czytelne i nikogo nie dziwią, ale np. dlaczego po zamknięciu ścian, czyli stworzeniu się pomieszczenia na 3D, nie widzimy podłogi? No właśnie: podłoga też jest przynależna do innego elementu, nie może istnieć bez pomieszczenia i stropu! Jeśli poniżej strop jest wprowadzony, to podłoga jest pokazana, jeśli stropu brak, to mimo że na rzucie opis podłogi jest, jednak faktycznie nie zobaczymy jej ani na widoku 3D, ani w przekroju. Oczywiście parametry podłogi definiujemy w oknie właściwości pomieszczenia, ale nie jest to jedyny „rodzic” podłogi. Bardzo ważny jest też strop, który także samodzielnie występujący nie pokaże podłogi. W tym przypadku muszą być spełnione dwa warunki. Musimy stworzyć pomieszczenia i wprowadzić pod nie strop.

A co z podłogą na gruncie? Otóż jest to dla programu ArCADia-ARCHITEKTURA specjalny strop, który funkcjonuje samodzielnie. Zresztą ikona wprowadzania podłogi na gruncie dla całej kondygnacji jest właśnie wśród opcji wprowadzania stropu.

Pamiętajmy więc, że jeśli jakiegoś elementu nie ma w kilku widokach, to może nie spełniliśmy odpowiednich warunków jego wprowadzenia :).